STRATEGIJA RAZVOJA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA FBIH 2012.-2021.

panzer
Posts: 9216
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: STRATEGIJA RAZVOJA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA FBIH 2012.-2021.

Post by panzer »

Odbrana poste wrote: Na primjer,ovdje ste debelo raspravljali o novom zakonu o Investicionim Fondovima a na kraju je sve jos uvijek u rukama onih koji iz njih izvlace pare kroz
enormnu naknadu za upravljanje.
O ZIFovima se raspravlja od skora a da bi se nešto uradilo po tom pitanju treba skoro godinu dana. ZIFovi imaju po nekoliko hiljada malih dioničara i ako se ne bude išlo na to da se dođe u fokus svakog malog dioničara fonda(makar da su upoznati da postoji udruženje) onda će samo udruženje imati polovične rezultate.

Iz tog razloga se mora osnovati udruženje samo za dioničare fondova.
Post Reply