Komentari trgovanja i dešavanja na tržištu

gordon gekko
Posts: 6
Joined: 02 Jan 2022, 12:07

Re: Komentari trgovanja i dešavanja na tržištu

Post by gordon gekko »

Slazem se u potpunosti , Amerika je najveca sila na zemlji , samo postoji bojazan od globalne(svjetske) recesije ukoliko njihovo trziste kapitala dotakne dno , posebno uzimajuci u obzir trenutnu situaciju u svijetu, sukob u ukrajini,rastuca inflacija na globalnom nivou, ponovni problemi sa covidom u Kini...
montypython
Posts: 2604
Joined: 06 May 2010, 10:52

Re: Komentari trgovanja i dešavanja na tržištu

Post by montypython »

Bojim se da za Ameriku situacija nije dobra. Dug je 30 triliona dolara (naših biliona tj 30 hiljada milijardi), nemoguće ga je vratiti, budžetski deficiti su ogromni, većina robe se uvozi malo šta proizvodi tamo jer su zbog nižih troškova proizvodnju prebacivali u Kinu i jugoistočnu Aziju. Da bi se vratio toliki dug i iz drugih razloga printao se novac, navodno je 40 % svih dolara koji postoje printano u zadnjih par godina. Stanovništvo praktično živi na kredit i prezaduženo je kao i država. Inflacija je trenutno 8,3 % godišnje. Nemaju mnogo izbora, podići kamatne stope (trenutno 0,75%) da bi obuzdali inflaciju što će uništiti berzu i ekonomiju ili zaštititi berzu i radna mjesta te nastaviti štampati dolare što će dovesti do hiperinflacije. Katastrofa slijedi u svakom slučaju a najvjerovatnija je najgora varijanta stagflacija-istovremi rast inflacije i pad ekonomije. Ljudi su zbog ogromne količine jeftinog novca tj niskih kamata tzv quantitative easing (=štampanje), prethodnih godina kupovali na berzi svako đubre po bilo kojim cijenama ne gledajući na fundamente jer je sve raslo godinama i mislili su neće nikad stati. Vidjelo se iz aviona da će balon puknuti. Berza je tek počela padati i moguće je da ode do minus 70-80 % odnosno da se ponovi 1929-ta ili još gore. Pogotovo tzv tehnološke i slične dionice. Gledam npr danas tj sad, Amazon i Netflix pali po 7%-za 1 dan, Tesla -6,8% trenutno, mislim da je bio cca 1200 ne tako davno a sad je 710 dolara po dionici. Pri tome P/E mu je trenutno 126 (samo radi poređenja kod našeg Vispaka cca 2,5 (tj 50 X bolje od Tesle) ili Telecom cca 14) dakle dug je još put Tesle prema dnu. Trenutno ljudi tamo bježe iz berze i bitcoina u obveznice i dolare misleći da je tu spas a tek će tu biti katastrofa kad otkriju da je dolar bezvrijedni papir, kao i euro uostalom. E zamilite sad šta će se desiti sa penzionim, zdravstvenim fondovima i sl po svijetu kad otkriju da američke obveznice koje imaju u svojim portfolijima vrijede-NULA.
panzer
Posts: 9056
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Komentari trgovanja i dešavanja na tržištu

Post by panzer »

Bilo bi nelogično da u ovakvoj geopolitičkoj situaciji ne dođe do korekcije berzi. Ipak se puno stvari iznova raspoređuju tako da nije ništa neobično.
Ali ovo na duži rok odgovara americi. Ponovo vraćaju svoj uticaj, kako politički tako i ekonomski pa u svemu tome i povjerenje u dolar će sigurno ostati.

A ono nama najbitnije je da ćemo i mi profitirati. Nama itekako odgovara da su sirovine skupe. Čelik,aluminij,glinica,cement,struja,soda,drvo. Sve su to stvari koje će donijeti BIH dobar profit.
ummet
Posts: 288
Joined: 29 Jan 2014, 16:18

Re: Komentari trgovanja i dešavanja na tržištu

Post by ummet »

Profitirat cemo sigurno. Doduse inflacija topi sav višak al svejedno. Ovdje je trebutno najveći problem što nema fizički ljudi. Odnosno ima malo. Veliki će problemi biti oko ljudstva.
beka26
Posts: 443
Joined: 29 Jan 2015, 17:37

Re: Komentari trgovanja i dešavanja na tržištu

Post by beka26 »

Da li je zaživio zakon da ne mogu preuzimati dd drustva-firme ispod knjigovodstveno cijene. Je li gdje objavljen? Pozz..
montypython
Posts: 2604
Joined: 06 May 2010, 10:52

Re: Komentari trgovanja i dešavanja na tržištu

Post by montypython »

beka26 wrote: 23 May 2022, 08:10 Da li je zaživio zakon da ne mogu preuzimati dd drustva-firme ispod knjigovodstveno cijene. Je li gdje objavljen? Pozz..
Radi se o "pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o postupanju kod preuzimanja dd". objavljeno u Sl novinama FBiH 14/22. Ima na stranici KOMVP-legislativa-propisi. Po sjećanju, tamo piše da se u slučaju preuzimanja kad većinski ima 95%, pravičnom naknadom smatra ona iz čl 45 zakona (po sjećanju- tržišna) ali ako je ona niža od knjigovodstvene onda je pravična cijena najmanje ona knjigovodstvena. Tako nešto, mislim da se radi o čl 3 tog pravilnika.
panzer
Posts: 9056
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Komentari trgovanja i dešavanja na tržištu

Post by panzer »

Ne razumijem kakve su ovo isplate dividende skoro svake godine kad je dobit minimalna. Prihod 3 miliona , dobit 300K
A javno preduzeće je.
Sazivanje Skupštine društva JP Spreča d.d. Tuzla
23.5.2022 12:09:22
Saziva se VII redovna Skupština društva JP “Spreča” d.d. Tuzla za 13.06.2022 godine , sa početkom u 12:00 sati, u Sali za satanke Direkcije Društva u Tuzli, ul. Aleja Alije Izetbegovića br. 29/VII.Za Skupštinu je predviđen slijedeći Dnevni red:1. Izbor radnih tijela Skupštine,

- predsjednika Skupštine

- dva ovjerivača zapisnika Skupštine

2. Usvajanje Zapisnika sa XXIV vanredne Skupština dioničara JP “Spreča” d.d. Tuzla održane 25.04.2022. godine,

3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

4. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti ostvarene po Godišnjem obračunu za 2021. godinu i isplati dividende za 2021. godinu

5. Glasanje o povjerenju članovima Uprave Društva
panzer
Posts: 9056
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Komentari trgovanja i dešavanja na tržištu

Post by panzer »

UNIS kupuje preostalih 50 % Unitica od Kuwait Investment Authority (KIA)
Sazivanje Skupštine društva “UNIS”-UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo
26.5.2022 10:08:26
Saziva se 23.godišnja Skupština društva “Unis – udružena metalna industrija” d.d. Sarajevo za 20.06.2022. godine (ponedjeljak ), sa početkom u 10,00 sati, u sjedištu Društva u Sarajevu, ulica Envera Šehovića br. 54 (sala za sastanke).

Za Skupštinu je predložen slijedeći Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine,
2. Izbor dva ovdjerivača zapisnika,
3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja Društva za 2021. godinu , koji uključuje finansijski izvještaj , izvještaj Nadzornog odbora , Izvještaj revizora o reviziji finansijskih izvještaja i izvještaj Odbora za reviziju
4. Donošenje Odluke o raspodjeli poslovnog rezultata za 2021. godinu
5. Donošenje Odluke o imenovanju vanjskog revizora
6. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti Upravi i predsjedniku Ndzornog odbora za realizaciju kupovine i prenosa udjela u Društvu
7. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti Upravi za zaključivanje Ugovora o kreditu za kupovinu 50% udjela u Društvu UNITIC d.o.o.Sarajevo i ovlaštenje predsjedniku Nadzornog odbora da Upravi Društva Unis d.d. Sarajevo izdaje eventualno potrebne saglasnosti vezano za realizaciju Ugovora o kreditu i kreditnog zaduženja za kupovinu i prenos udjela u Društvu UNITIC d.o.o.Sarajevo
panzer
Posts: 9056
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Komentari trgovanja i dešavanja na tržištu

Post by panzer »

4,49% Igmana.
panzer
Posts: 9056
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Komentari trgovanja i dešavanja na tržištu

Post by panzer »

A pitao sam se koji će se skrbnik ili fond pojaviti... Znači ima se iz MI Groupa još para za izvući.
ZIF MI Group došao je do udjela od 8,83 posto u Štampariji Fojnica i postao drugi najveći dioničar ove kompanije.

Dionicama Štamparije trgovano je 24. maja u vrijednosti 291.276,00 KM, kada je protrgovano 46.980 dionica ili 8,83 posto.

Dionice je prodala Šehzija Buljina koja je udio u Štampariji sa 68,2 posto smanjila na 59,7 posto.

Dionicama Štamparije trgovano je i 25. maja u vrijednosti 334.924,00 KM, pri čemu je vlasnika promijenilo 54.020 dionica po kursu od 6,20 KM u 7 transakcija.
Post Reply