BH Telecom

Mirnes
Posts: 118
Joined: 12 May 2016, 13:33

Re: BH Telecom

Post by Mirnes »

ide dividenda preko 0,8 KM
Begov Han
Sitna buranija
Posts: 1236
Joined: 12 May 2016, 10:51

Re: BH Telecom

Post by Sitna buranija »

Mirnes wrote: 18 May 2022, 14:39 ide dividenda preko 0,8 KM
Je li to pouzdana informacija ili iskazivanje želje?
Mirnes
Posts: 118
Joined: 12 May 2016, 13:33

Re: BH Telecom

Post by Mirnes »

neke informacije i procjene
Begov Han
panzer
Posts: 9056
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: BH Telecom

Post by panzer »

Saziva se 69 (redovna) Skupština društva “BH Telecom” d.d. Sarajevo za 17.06.2022. godine (petak), sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Generalne direkcije društva u Sarajevu, ul. Franca Lehara broj 7, velika sala na V spratu.

Za Skupštinu je predviđen slijedeći Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine,
2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj neovisnog revizora,
3. Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu,
4. Usvajanje Odluke o obračunu isplati dividende za 2021. godinu,putem Registra vrijednosnih papira u FBIH
5. Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova/vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora
Mirnes
Posts: 118
Joined: 12 May 2016, 13:33

Re: BH Telecom

Post by Mirnes »

sad ćemo da vidimo da li će tržište dodatno reagovati
Begov Han
Sitna buranija
Posts: 1236
Joined: 12 May 2016, 10:51

Re: BH Telecom

Post by Sitna buranija »

Mirnes wrote: 20 May 2022, 10:42 neke informacije i procjene
Mislim da su ti informacije i procjene pogrešne ;)
Mirnes
Posts: 118
Joined: 12 May 2016, 13:33

Re: BH Telecom

Post by Mirnes »

OK, a koje su tačne :)
Begov Han
panzer
Posts: 9056
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: BH Telecom

Post by panzer »

Budžet FBIH traži 0,63KM po dionici.
Mirnes
Posts: 118
Joined: 12 May 2016, 13:33

Re: BH Telecom

Post by Mirnes »

malo, u odnosu na zaradu po dionici od 0,99
Begov Han
panzer
Posts: 9056
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: BH Telecom

Post by panzer »

Ustvari 0,69 ili 0,7 KM pošto u budžet ide 40 miliona a oko 4 miliona ostalima.
Post Reply