Udruženja dioničara i akcionara: UAIFRS , Dividenda ....

Post Reply
admin
Site Admin
Posts: 22
Joined: 11 Mar 2010, 19:38

Udruženja dioničara i akcionara: UAIFRS , Dividenda ....

Post by admin »

Web: http://www.uaifrs.com


UAIF RS je nastalo radi potrebe zaštite interesa akcionara investicionih fondova u Republici Srpskoj. To je udruženje građana-nevladina organizacija, osnovano sa sljedećim ciljevima:

• praćenje ekonomske situacije u zemlji u smislu položaja i uloge akcionara investicionih fondova,
• saradnja sa regulatornim, zakonodavnim i drugim organima u Republici Srpskoj, a čija je djelatnost vezana za problematiku investicionih fondova,
• zastupanje članova Udruženja u organima investicionih fondova, u vezi sa ostvarivanjem njihovih akcionarskih prava,
• učestvovanje na stručnim seminarima i savjetovanjima vezano za položaj i ulogu akcionara investicionih fondova Republike Srpske.

Potreba za informisanjem, udruživanjem, edukovanjem i zastupanjem akcionara investicionih fondova postaje sve više izražena, obzirom da u Republici Srpskoj postoji preko 460.000 akcionara, uglavnom rezidenata (domaćih fizičkih lica), koji su suvlasnici 13 investicionih fondova u RS.

Proteklo je 12 godina nakon vaučerske privatizacije, u kojoj je građanima podijeljeno 49.202.893 vaučera, od čega je u investicione fondove uloženo 57,17%. Formirano je 13 (privatizacionih) investicionih fondova, a procenat vaučera koji su građani izdvojili svjedoči o povjerenju koje su građani imali u investicione fondove.

UAIF RS će raditi na vraćanju povjerenja ulagača u investicione fondove, na edukovanju akcionara koji su za proteklih 12 godina uglavnom ostali bez pravovremenih i kvalitetnih informacija u vezi sa raspolaganjem sopstvenim kapitalom, na ukrupnjavanju učešća malih akcionara u investicionim fondovima i njihovom zastupanju u odgovarajućim organima investicionih fondova, te, naročito, na prijedlozima o poboljšanju zakonske regulative, kvalitetnije saradnje sa institucijama tržišta kapitala.

UAIF RS će tako nastojati da artikuliše interese najbrojnije populacije u Republici Srpskoj – akcionarske populacije, nastojeći da utiče da se problematika investicionih fondova aktuelizuje, do iznalaženja pravednog i dugoročno održivog, zakonski definisanog i potvrđenog rješenja, koje svakako može da doprinese povećanju investicione atraktivnosti ne samo predmetnih fondova, već i tržišta kapitala, te privrede Republike Srpske u cjelini.

Predsjednik Upravnog odbora UAIF RS
mr Siniša Božić


Kontakt:

Udruženje akcionara investicionih fondova Republike Srpske
Adresa: Dragiše Vasića 20, 78000 Banja Luka

E-mail: [email protected]
Telefon: 051/478-536
066/784-359
admin
Site Admin
Posts: 22
Joined: 11 Mar 2010, 19:38

Re: Udruženja dioničara i akcionara: UAIFRS , Dividenda ....

Post by admin »

Web: http://dividenda.ba/

Udruženje malih dioničara DIVIDENDA osnovano je s ciljem zastupanja interesa i prava svih malih dioničara dioničkih društava sa područija Federacije Bosne i Hercegovine, njihove bolje organiziranosti i koordinacije pri zajedničkom nastupu prema dioničkim društvima,Vladi FBiH i drugim organima Federacije kao i svim institucionalnim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira.

Kontakt:

Tel: 033/260 175

Email: [email protected]
panzer
Posts: 11879
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Udruženja dioničara i akcionara: UAIFRS , Dividenda ....

Post by panzer »

Kako rekoh, samo treba doći do javnosti i rezultati bi odmah promijenili stanje u fondovima. Evo čovjek bez prevelike pompe sakupi skoro 4 % udjele u fondu. Šta bi se tek desilo kada bi dioničare uspjeli pravo potaknuti da se okupe u jedno udruženje.
Predstavnik Udruženja je prisustvovao na skupštini akcionara ‘Kristal invest’ fonda održanoj 08.04.2013.

Ukupno je zastupano 3,88% kapitala ovog fonda. Kvorum je iznosio oko 39%.

Predstavnik je glasao protiv bitnih odluka dnevnog reda, a u ostalim je bio uzdržan.

Mole se članovi Udruženja koji žele da dobiju zapisnik da se jave u Udruženje.

UAIF RS
UAIFRS
Posts: 29
Joined: 24 May 2012, 18:38
Contact:

Re: Udruženja dioničara i akcionara: UAIFRS , Dividenda ....

Post by UAIFRS »

[email protected]

vraća nam se mail poslan na ovu e-mail adresu, može li neko provjeriti šta je u pitanju?
The mail system <[email protected]>: Host or domain name not found. Name service error for
name=dividenda.info type=A: Host not found


hvala
Sabur2
Posts: 1840
Joined: 16 May 2010, 01:30

Re: Udruženja dioničara i akcionara: UAIFRS , Dividenda ....

Post by Sabur2 »

Vidim da je i na web stranici isto.
Da mozda nije greska u adresi?
Vjerovatno treba da pise:
[email protected]
Ako nista, na postavljeni kontakt telefon se moze provjeriti ispravna adresa.
Post Reply