Vispak

panzer
Posts: 11879
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Vispak

Post by panzer »

Jel ima nešto u životu bez rizika. I ovo ima svoj rizik ali je minimalan napor da bi se ostvarila kapitalna dobit.
carrot
Posts: 115
Joined: 12 Feb 2022, 10:58

Re: Vispak

Post by carrot »

Mislim da se slažemo, jer i sâm sam na kraju došao do istog zaključka i opredijelio se za ovaj vid ulaganja. Ali ne mogu kriviti prosječnu osobu sa malo uštedjevine što nema veliko povjerenje u lokalne institucije.
montypython
Posts: 3838
Joined: 06 May 2010, 10:52

Re: Vispak

Post by montypython »

Postoji naravno rizik ali je već uračunat u cijenu. Tržište je kaznilo svaku netransparentnost i cijena je odraz toga. Ili ako hoćete strah. Tako je u Vispaku zbog mogućeg squeeze outa, nedjeljenja dividende i još koječega prethodnih godina cijena zamrznuta na 10 ak. Strah je uradio svoje. Da nije ne bi ga ni mogao kupiti ispod 50. Međutim FI su bili dostupni. Ko god je htio mogao je vidjeti da dobit ide eksponencijalno ima nekoliko godina. Pisao sam i kad je kupljen novi pržionik (prije više godina) da će dobit preći 6 miliona Dovoljno je bilo pročitati ovu temu ovdje od početka i sve bi bilo jasno. Ako ti dobit raste sa milion dva na 8-9 miliona godišnje tj na peko 5 KM po dionici godišnje a tržišna cijena 10 dok bi trebala da bude 100 ti onda vidi koji ti je rizik kupiti po 10. Praktično ne možeš izgubiti, pitanje je samo hoćeš li zaraditi 30% ili 200-500 %. Tržište kad "kazni" cijenu zbog netransparentnosti/straha/neznanja obično pretjera i to ti je onda odlična prilika. Ako se pogleda bolje, praktično svaka firma u zadnje vrijeme na SASE je bila potcjenjena i na svakoj se moglo zaraditi (uz puno istraživanja i računanja). SOSOR se mogao kupiti po 5-7 Km na kraju išao po 13-14, BSNL po 12 na kraju 25-30, Vispak po 8-10, na kraju biće možda 35 ukupno (sa ovom dividendom), FDS sa 50 na 200 itd isl. Gdje je tu rizik? Na zapadu ovoga nema. U njih praktično ne možeš zaraditi ako nije u pitanju generalni rast zbog QE. Ne postoje dramatično potcjenjene donice kao kod nas. Imamo sad JPESR koji je knjigovodstveno možda 100 KM, a realno vrijedi i više ali ga je zbog neisplaćivanja i sakrivanja dobiti i forsirane prodaje fondova tržište pretjerano kaznilo cijenom od sad npr 16. Samo što mi znamo da je to opet ekstremno i znamo da na kraju u 90% slučajeva sve dođe na svoje. Da nije te nestransparentnosti, da se dobit ne sakriva, dividenda dijeli, a fondovi prodaju po realnoj cijeni, bila bi ta cijena vjerovatno 80-100 po dionici. SADA. Dakle sve što ne valja već je uračunato u cijenu a ništa što pouzdano znamo da je dobro, ili će biti dobro u budućnosti nije uračunato. Praktično opet samo imaš opciju hoćeš li kupnjom zaraditi 100% ili mnogo više. Ali treba se pomučiti, rudariti, istraživati, analizirati izvještaje...Ima naravno i onih gdje možeš izgubiti npr BIG ali tu je više u pitanju čisti kriminal a to ne možeš kontrolisati. Ili Energoinvest. Ali u cjelini rizik na SASE je ekstremno mali ako kupiš jeftino. Za poređenje Nasdaq je za proteklu godinu u prosjeku pao za cca 25 %. Svjetski giganti i perjanice. Šta im onda vrijedi transparentnost?
panzer
Posts: 11879
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Vispak

Post by panzer »

montypython wrote: 19 Jan 2023, 13:34 Ali treba se pomučiti, rudariti, istraživati, analizirati izvještaje...I
Ja ću opet reći, koliko se ljudi zadaju da prikupe svu dokumentaciju, plus ti skriveni troškovi, da naprave solarnu elektranu ovo "pomučavanje, rudaranje, istraživanje, analiziranje izvještaja" da bi se negdje uložilo je igra.....

Jer ovo su stvari za onog ko hoće da zaradi, nisam toliko mislio na ljude koji imaju nešto ušteđevine pa im je samo cilj da ostane. Ali stvarno ima ljudi koji ulaze u neka ulaganja sa ciljem neke zarade i koliko god da se potrude da li nekretnine, da li rentanje, da li zlato, i u zadnje vrijeme u solare neće to biti više od 30-40 % povrata na ulaganje. A za sve se treba ozbiljno potruditi. A i tu treba značajan vremenski rok.

Ovdje je minimalan trud.
insider
Posts: 971
Joined: 15 May 2012, 15:17

Re: Vispak

Post by insider »

A imaju li toliko novca na računu za isplatu dividende?????
panzer
Posts: 11879
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Vispak

Post by panzer »

Piše, isplata u roku od 12 mjeseci. Male će vjerovatno odmah, a većinski vlasnik kada mu zatreba. On će vraćati pozajmicu a Vispak će mu isplaćivati dividendu.
Sitna buranija
Posts: 2007
Joined: 12 May 2016, 10:51

Re: Vispak

Post by Sitna buranija »

Mislim da će oni preko te dividende prebiti potraživanja za pozajmice povezanim licima, jer je sav taj keš iz firme več prebačen u povezana društva. Nema nekih velikih para na računu, koliko sam vidio, samo za tekuću likvidnost. Iz toga se mogu samo manjinski dioničari isplatiti...
panzer
Posts: 11879
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Vispak

Post by panzer »

I još....

VISPAK d.d. Visoko – Obavijest o sazivanju skupštine dioničara
3.7.2023 11:30:11
Nadzorni odbor emitenta VISPAK d.d. Visoko obavještava o sazivanju redovne skupštine dioničara za 25.07.2023. godine sa početkom u 14:00 sati, u prostorijama društva u Visokom, na adresi Ozrakovići bb.

Predloženi dnevni red uključuje slijedeće tačke:
- Utvrđivanje kvoruma
- Donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora, radi isteka mandata
- Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
- Donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Odbora za reviziju, radi isteka mandata
- Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju
- Donošenje odluke o naknadama članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
- Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor koji će društvo sklopiti sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
- Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2022. godinu, sa izvještajima
- Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu
- Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora
- Odluka o isplati dividende
investiraj
Posts: 32
Joined: 16 Jun 2023, 11:21

Re: Vispak

Post by investiraj »

Redovna Skupština dioničara D.D. „Vispak“ prehrambena industrija Visoko je na sjednici održanoj dana 25.07.2023. godine donijela Odluku o isplati dividende dioničarima Društva u iznosu od 4.566.933,00 KM, odnosno 3,00 KM po dionici.

Iz akumulirane dobiti, u roku 12 mjeseci.

https://sase.ba/v1/SASE/O-SASE/SASE-Nov ... 05/type/50
panzer
Posts: 11879
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Vispak

Post by panzer »

Klas se popravio. Vjerovatno će i ostale firme ostati na ranijim dobitima. AS se izgleda konsolidovao nakon par godina trčanja lijevo-desno.
Post Reply