Vispak

montypython
Posts: 2408
Joined: 06 May 2010, 10:52

Re: Vispak

Post by montypython »

Šta bi na skupštini od 17 07, je li bio neko? Jedna od tačaka je bila raspored dobiti.
panzer
Posts: 7239
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Vispak

Post by panzer »

Za poređenje:
Postupak istiskivanja manjinskih akcionara u prijedorskoj Miri, koji je pokrenuo zagrebački Kraš malo se zakomplikovao, izvještava Indikator.ba.

Skupština akcionara Mire je na sjednici 29. juna donijela je odluku o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca, ali je 3. avgusta stiglo uvjerenje Okružnog privrednog suda u Prijedoru da se pred sudom vodi postupak radi pobijanja ove odluke.

- Iz tog razloga ne postoji mogućnost da se izvrši registracija navedene odluke niti da se okonča postupak u Centralnom registru hartija od vrijednosti do okončanja sudskog spora, navodi se u obavijesti Mire koja je dostavljena Banjalučkoj berzi.

Zagrebački Kraš je vlasnik 17.861.370 akcija Mire, što predstavlja 96,68 posto učešća u osnovnom kapitalu društva. Prema skupštinskoj odluci, Kraš se obavezuje da će manjinskim akcionarima isplatiti novčanu naknadu za prenos akcija u iznosu od 1,283 KM po akciji, uvećanu za iznos zatezne kamate obračunate od dana registracije odluke u sudskom registru.
Kraš je manjinskim akcionarima učinio dostupnim pisani izvještaj u kojem je navedeno obrazloženje o primjerenosti naknade u novcu koju će isplatiti manjinskim akcionarima. Reviziju primjerenosti visine naknade, koju Kraš nudi, izvršilo je Društvo za reviziju i konsalting "VRALAUDIT" d.o.o. Banjaluka. Obezbijeđena je i bankarska garancija kojom se garantuje da će Kraš manjinskim akcionarima isplatiti naknade uvećane za pripadajuće kamate.

Manjinski akcionari očigledno nisu bili zadovoljni te su iskoristili pravo da mogu pobijati odluku o prenosu akcija u roku od 30 dana od dana njenog donošenja, a da sudsko preispitivanje naknade mogu zahtijevati u roku od 30 dana od dana upisivanja odluke u sudski registar Okružnog suda u Prijedoru.

Stoga će pokrenuti postupak istiskivanja manjinskih akcionara morati sačekati ishod sudskog spora.
leon
Posts: 339
Joined: 14 Nov 2012, 15:01

Re: Vispak

Post by leon »

panzer wrote: 05 Aug 2020, 08:15 Za poređenje:
Postupak istiskivanja manjinskih akcionara u prijedorskoj Miri, koji je pokrenuo zagrebački Kraš malo se zakomplikovao, izvještava Indikator.ba.

Skupština akcionara Mire je na sjednici 29. juna donijela je odluku o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca, ali je 3. avgusta stiglo uvjerenje Okružnog privrednog suda u Prijedoru da se pred sudom vodi postupak radi pobijanja ove odluke.

- Iz tog razloga ne postoji mogućnost da se izvrši registracija navedene odluke niti da se okonča postupak u Centralnom registru hartija od vrijednosti do okončanja sudskog spora, navodi se u obavijesti Mire koja je dostavljena Banjalučkoj berzi.

Zagrebački Kraš je vlasnik 17.861.370 akcija Mire, što predstavlja 96,68 posto učešća u osnovnom kapitalu društva. Prema skupštinskoj odluci, Kraš se obavezuje da će manjinskim akcionarima isplatiti novčanu naknadu za prenos akcija u iznosu od 1,283 KM po akciji, uvećanu za iznos zatezne kamate obračunate od dana registracije odluke u sudskom registru.
Kraš je manjinskim akcionarima učinio dostupnim pisani izvještaj u kojem je navedeno obrazloženje o primjerenosti naknade u novcu koju će isplatiti manjinskim akcionarima. Reviziju primjerenosti visine naknade, koju Kraš nudi, izvršilo je Društvo za reviziju i konsalting "VRALAUDIT" d.o.o. Banjaluka. Obezbijeđena je i bankarska garancija kojom se garantuje da će Kraš manjinskim akcionarima isplatiti naknade uvećane za pripadajuće kamate.

Manjinski akcionari očigledno nisu bili zadovoljni te su iskoristili pravo da mogu pobijati odluku o prenosu akcija u roku od 30 dana od dana njenog donošenja, a da sudsko preispitivanje naknade mogu zahtijevati u roku od 30 dana od dana upisivanja odluke u sudski registar Okružnog suda u Prijedoru.

Stoga će pokrenuti postupak istiskivanja manjinskih akcionara morati sačekati ishod sudskog spora.
Ovo je Švajcarska za federaciju!
montypython
Posts: 2408
Joined: 06 May 2010, 10:52

Re: Vispak

Post by montypython »

Je li objavljen polugodišnji FI za Vispak? Ja ga nisam uočio a nema ga ni na SASE stranici pod novosti emitenta. Prošle godine bio je objavljen u septembru. Znam da je ovo zemlja čuda i da je sve moguće ali za ne povjerovati je da se i ovo može a da nema nikavih sankcija. Uz to što je nezakonito ujedno je i potpuno nemoralno prema vlastitim dioničarima. Usput mislim da je i bez te polugodišnje, akumulirana dobit odavno prešla nominalnu vrijednost firme. Moguće da je to i razlog što ne objavljuju jer svaki razlog za ne podjelu dividende uz toliku dobit je odavno besmislen.
panzer
Posts: 7239
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Vispak

Post by panzer »

A ne...

Prvo sve "po zakonu" pokupiš za male pare a onda ovako:
Saziva se godišnja Skupština dioničara "BIMAL" dioničko društvo za proizvodnju ulja ul. Bijeljinska br. 9, Brčko distrikt BiH za dan 02. decembra 2020. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama „BIMAL“ d.d. u Brčkom, ul. Bijeljinska br. 9.

Za godišnju Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći DNEVNI RED:

1. Odluka o izboru predsjedavajućeg Skupštine,zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i Odbora za glasanje od tri člana
2.Odluka o usvajanju zapisnika sa zasjedanja godišnje Skupštine dioničara održane dana 16.12.2019 godine.
3.Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za period od 01.01. do 31.12.2019.godine koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora.
4.Donošenje odluke o raspodjeli dobiti i načinu upotrebe dobiti društva ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju društva za 2019.godinu.
5.Donošenje odluke o isplati dividendi iz akumulirane/zadržane dobiti društva.
6 Donošenje odluke o odobravanju sticanja udjela u povezanom društvu BIMAL SUNCE d.o.o. Sombor.
7.Donošenje odluke o izboru nezavisne revizorske kuće.
Sad ovdje da vidimo hoće li od npr. Megamixa za male pare pokupiti njihov udio.
ummet
Posts: 259
Joined: 29 Jan 2014, 16:18

Re: Vispak

Post by ummet »

Možda će biti nešto u kešu mimo registrovanih transakcija.
Post Reply