Bankarski sektor

slavuj
Posts: 1691
Joined: 19 Sep 2013, 11:29

Re: Bankarski sektor

Post by slavuj »

beka26 wrote: 27 Feb 2022, 11:09
BiH mora ostati neutralna i svaki pokušaj uvodjenja sankcija bilo kome mora se blokirati...
Tako je gospodine Dodik.
Nego ima li kakvih novosti sa lica mjesta.Kako je u Rusiji,sta tamo narod snuje.
U petak su ,kazu vijesti,ruski bbogatuni izgubiki oko 5o. mikijardi.A oni su instalirali Putina.Valjda ce shvatiti da su se zajebali.
Sta se prica o sudbini iz ovih krajeva izvucenih para,u svjetlu ruske odluke da blokiraju sredstva svim strancima.Nisam shvatio da ce slavenski racuni biti izuzeti.
beka26
Posts: 444
Joined: 29 Jan 2015, 17:37

Re: Bankarski sektor

Post by beka26 »

Nek nazovu FED ili ECB i oni će
Na pritisak entera da stvore koju hiljadu milijardi. Samo ,gle čuda, ne mogu da na eneter stvore ni naftu,ni plin, ni ugalj, ni uranij, da dalje ne nabrajam.
Sabur2
Posts: 1518
Joined: 16 May 2010, 01:30

Re: Bankarski sektor

Post by Sabur2 »

A sve to samo Rusi imaju?

Ja ssm mislio da smo ovdje svi ozbiljni ljudi koji ne sire politicku propagandu.
BiH mora biti dio zapadne koalicije po svemu.
panzer
Posts: 9067
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Bankarski sektor

Post by panzer »

Tu smo gdje smo.

Što se tiče eventalnog štampanja novca, sa ovim obostranim zamrzavanjima, prijetnjama nacionalizacije na obje strane tj i na zapadu i u Rusiji, to znači da su ta sredstva manje više otpisana. A radi se o hiljadama milijardi dolara i eura. Tako da su izbačene iz opticaja.
I opet će dolar ostati svjetska valuta, kao i euro a svijet nastavlja bez ovakve Rusije.
Nadati se da će ostati samo na tome.
Sabur2
Posts: 1518
Joined: 16 May 2010, 01:30

Re: Bankarski sektor

Post by Sabur2 »

Zavrsava se ova zima, potrebe za energentima ce biti manje. Nikom nije u interesu da se povelja UN pocijepa i popiša. Kolko god da si jak, to će se na kraju okrenuti protiv tebe.
Doći će proljeće, nadam se ne i nuklearna zima.
Ono što sam rekao prvi dan agresije, je da je Putin pgoriješio u mnogo čemu i da je to prvi dan početka njegovog pada. Svijet je fleksibilan, kugla je velika. Prilagodicemo se. Neko ce pasti, neko propasti, a neko ce se snaci.
panzer
Posts: 9067
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Bankarski sektor

Post by panzer »

Ako ASA postaje među većim bankama onda nije logično da im dionice ostanu na 55 KM.
ASA Banka preuzela Sberbank BH u Federaciji BiH.
To je večeras zvanično saopćio direktor Agencije za bankarstvo FBiH Jasmin Mahmuzić.
- Nakon objave sankcija, Agencija za bankarstvo FBiH je preduzela aktivnosti predviđenim zakonom. Zaključno s 1. martom 2022. godine finaliziran je model za trajno pitanje poslovanja Sberbanke BH sa Sberbank Europe AG na domaće društvo ASA Finance dd Sarajevo, kazao je.

Direktor Federalne agencije za bankarstvo kaže da je cijeneći mogućnosti Zakona o bankama, na osnovu dostupnih podataka, usvojen plan na osnovu ponude dostavljene od ASA Finance.

- Model osigurava sigurnost poslovanja banke kroz prijenos vlasništva i modela za kontinuirano jačanje banke. Banka će poslovati u okviru ASA Grupe, a većinski vlasnik banke će biti domaće društvo ASA Finance, dodao je.

U svrhu provedbe svih aktivnosti, Agencija za bankarstvo FBiH određuje vrijeme za usklađivanje poslovanje u roku od 48 sati, počev od 2. marta 2022. godine od 00:01 sati.

- U period trajanja usklađivanja, banka je dužna osigurati neometan pristup bankomatima i online uslugama. Poslovnice će ostati zatvorene najdalje do 4. marta 2022. Očuvani su depoziti, očuvani su klijenti i stabilnost bankarskog sistema BiH, naglasio je.

Predsjednik Uprave ASA Banke Samir Mustafić kazao je da će ovom akvizicijom ASA Banka postati treća najveća banka u Bosni i Hercegovini i da je preuzimanje banke upriličeno na simboličan datum 1. marta 2022. godine na Dan nezavisnosti BiH.
panzer
Posts: 9067
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Bankarski sektor

Post by panzer »

HPB u Hrvatkoj nakon preuzimanja Sberbank Hrvatske ima značajan rast dionica.

Unicredit BH je za sada najprofitabijniji među dioničkim društvima sa 82 miliona KM dobiti.
panzer
Posts: 9067
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Bankarski sektor

Post by panzer »

još dividende...
Sazivanje Skupštine društva “PBS” d.d. Sarajevo
14.3.2022 11:36:20
Saziva se 52.redovna Skupština društva “Privredna banka Sarajevo” d.d. Sarajevo za 04.04.2022. godine , sa početkom u 15:00 sati, u prostorijama društva u Sarajevu, ul. Obala Kulina bana 18.

Za Skupštinu je predviđen slijedeći Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine

2. Usvajanje zapisnika sa 51.Skupštine dioničara

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Stauta (prečišćeni tekst ) br. 01-S-17/19 od 26.03.2019.godine

4. Donošenje Odluke o usvajanju Politika sa procedurom za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora i samoprocjenu rada

5 .Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Banke za 2021. godinu sa izvještajem internog revizora i izvještajima vanjskog revizora

7. Donošenje Odluke o usvajanju :

a. Izvještaja o rezultatima godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke za 2021. godinu i izglasavanju povjerenja članovima Nadzornog odbora

b. Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu

c.Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2021. godinu

8.Donošenje Odluke o rasporedu poslovnog rezultata za 2021. godinu

9.Donošenje Odluke o isplati dividende
insider
Posts: 968
Joined: 15 May 2012, 15:17

Re: Bankarski sektor

Post by insider »

Sberbanka je prodana za 15 mil.

Aktiva preko milijardu i po

Dobit preko 20 mil

Ako ovo nije poklon ja ne znam sta je
panzer
Posts: 9067
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Bankarski sektor

Post by panzer »

Kad ih je više u suvlasništvu onda isplaćuju dividendu.
Privredna banka Sarajevo isplatit će dividende akcionarima, odlučila je Skupština banke održana 4. aprila.

Prema odluci, dividenda će iznositi 6,90 KM po dionici, a kao datum početka isplate utvrđen je 7. april.

Privredna banka Sarajevo ima 373.000 običnih dionica nominalne cijene 110,00 KM po dionici.

Banka je iskazala dobit poslije poreza od 6,57 miliona KM u 2021. godini, nakon 4,76 miliona KM godinu ranije.

Banka ima ukupno 143 dioničara.

Predsjednik Uprave Hamid Prđšeš najveći je dioničar sa udjelom od 13,27 posto, a slijede Pobjeda-Rudet Goražde sa 12,68 posto, Halil Oković sa 10,98 posto, ASA Finance 10,92 itd.
Post Reply