Energopetrol

Post Reply
kraba
Posts: 14
Joined: 12 Mar 2010, 09:28

Energopetrol

Post by kraba »

POZIV MALIM DIONIČARIMA DRUŠTVA ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO

General servis d.o.o. Sarajevo, dioničar u čijem je vlasništvu 73.325 dionica društva Energopetrol d.d. Sarajevo, poziva sve male dioničare ovog društva na radni sastanak koji će se održati u Sarajevu, na adresi Vrazova br. 8, u subotu 16.06.2012. godine sa početkom u 10:00 sati.

Sastankom predsjedava Zehid Zahirović, a istom će prisustovati i advokat Faik Muhić.

Predviđen je sljedeći Dnevni red:

-Sagledavanje stanja u društvu Energopetrol d.d. Sarajevo i položaja malih dioničara;
-Formiranje Udruženja malih dioničara društva Energopetrol d.d. Sarajevo radi pokretanja postupaka zaštite kapitala u ovom društvu;
-Pokretanje procedure poništenja Ugovora o dokapitalizaciji društva Energopetrol d.d. Sarajevo sklopljenog dana 08.09.2006.god. između konzorcija INA MOL i Vlade Federacije BiH kao nezakonitog akta;
-Donošenje odluke o pokretanju odštetnog zahtjeva i drugih postupaka protiv odgovornih lica za naknadu štete pričinjene nezakonitom privatizacijom državnog kapitala u društvu Energopetrol d.d. Sarajevo i nezakonitim aktivnostima Uprave i Nadzornog odbora društva Energopetrol d.d. Sarajevo;
-Razno.

Informacije o sastanku dioničari mogu dobiti na telefon broj: 033 565 151 ili na e-mail [email protected]
Također, obavještavaju se zainteresovani mediji da mogu prisustovati sastanku.

Objavljeno dana 13.06.2012. godine u ''Dnevni avaz''
panzer
Posts: 7829
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Energopetrol

Post by panzer »

Kako rekoh, dobro je što se mali dioničari pokreću što se na razne načine pokušavaju organizovati.

Iz dosadašnjih dešavanja i informacija vezanih za energopetrol, ovo okupljanje malih dioničara je više potez očajnika odnosno zadnji pokušaj da se nešto uradi. Već sam ranije govorio da je ovo zombi firma i da se slabo šta dobro može očekivati.

Mali dioničari odnosno general servis je prvo od vlade tražio nadoknadu radi isknjižavanje terminala što je riješeno odlukom vlade da se preciznije definiše kome se treba isplatiti ta naknada a to nisu mali dioničari.
Sada, okupljaju se s ciljem poništavanja ugovora o prodaji odnosno dokapitalizaciji za šta, čak da do toga i dođe, INA-MOL ima spremno rješenje.
Isto to rješenje važi i za slučaj da se pokrene proces odštete po kolektivnom ugovoru i onih nekoliko desetina miliona KM koje traže radnici.

U svakom slučaju, stečaj se nazire a INA-MOL će svoje ulaganje u energopetrol, koje se i dalje vodi kao potraživanje od dobavljača naplatiti na bilo koji način. Donji će biti i mali dioničari i Vlada FBIH i na kraju radnici.

Čak se ne može očekivati ni neki pozitivni preokret (što bi možda neko očekivao jer kao pumpe su dobre i rade solidno) u vidu pozitivnog poslovanja od toga nema ništa.
Karakteristika stranih naftnih firmi koje rade u BIH je da izvlače dobit. U prošloj godini holdina je imala manje od 500.000 KM, OMV oko 350.000, a slovenački petrol nešto više, oko 1,8 mil KM. Prihodi tih firmi su po 350 mil(OMV 180 mil KM) i to je tako godinama, mada je holdina često bila i u manjem gubitku.

Slaba je šansa da mali dioničari šta urade ali eto, neka se organizuju.
panzer
Posts: 7829
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Energopetrol

Post by panzer »

Sastanak malih dioničara društva Energopetrol d.d. Sarajevo održan je 16. juna 2012. godine.
Donijeti su sljedeći zaključci:

1. Sagledano je stanje u društvu i konstatovano je da društvo iz godine u godinu pravi gubitke te da je Ugovor o dokapitalizaciji Energopetrol d.d. Sarajevo zaključen između Vlade FBiH, društva Energopetrol d.d. Sarajevo, MOL-a, Hungarian Oil and Gas PLC i INA-e, Industrija nafte d.d. Zagreb, odnosno implementacija pojedinih članova ovog ugovora, štetna po interese i društva i malih dioničara.
Energopetrol d.d. Sarajevo je samo u 2011. godini ostavio gubitak od 31.487.981,00 KM.

2. Donesena je odluka o formiranju udruženja za zaštitu interesa malih dioničara društva Energopetrol d.d. Sarajevo. Za predsjednika je izabran Zehid Zahirović. Za priključenje udruženju dioničari se mogu informirati putem telefona 033 565 151ili na mail: [email protected].

3. Donesena je odluka da se i dalje insistira da Vlada stavi na uvid malim dioničarima Energopetrola sve potpisane Ugovore i dodatke na glavni ugovor o dokapitalizaciji Energopetrola d.d. Sarajevo kao i ostalu relevantnu dokumenatciju neophodnu za ispitivanje valjanosti ovog pravnog posla. U slučaju da Vlada F BiH i dalje insistira na tome da se navedena akta ne mogu objelodaniti, pokrenuti Upravni spor kod Vrhovnog suda Federacije BiH radi naloga tog suda Vladi da dostavi relevantnu dokumentaciju.

4. Donesena je odluka da se udruženje obrati Vladi FBiH i Agenciji za privatizaciju FBiH sa zahtjevom za službeno očitovanje Vlade ili Agencije po pitanju da li je Ugovor o dokapitalizaciji Energopetrola d.d. iz 2006.god. realizovan u cjelosti i da li je druga ugovorna strana Konzorcij INA –MOL ispunila u cjelosti ugovorne obaveze. S tim u vezi zatražiti izjašnjenje da li je u postupku vršenja kontrole privatizacijskog ugovora i predviđenih ulaganja izdato uvjerenje ovom Konzorcijumu o ispunjenju ugovornih obaveza, odnosno, potvrda o završetku procesa privatizacije društva Energopetrol. Ako to nije slučaj, šta se preduzima ili će se preduzeti u svrhu pritiska na Konzorcija da ispuni svoje privatizacijske obaveze ili će se pak zatražiti raskid ugovora.

5. Donešena je odluka da se, nakon dobijenih odgovora iz tačke 4, ovisno od podataka iz odgovora pokrene procedura za poništenje Ugovora o dokapitalizaciji društva Energopetrol d.d. Sarajevo sklopljenog dana 08.09.2006. godine kao nezakonitog akta.

6. Donesena je odluka o pokretanju odštetnih zahtjeva malih dioničara kao i krivičnih prijava protiv odgovornih pravnih i fizičkih lica za naknadu štete pričinjene nezakonitom privatizacijom državnog kapitala u društvu Energopetrol d.d. Sarajevo, kao i nezakonitim poslovanjem Društva u prethodnom periodu a posebno pokrenuti postupke protiv članova Uprave i Nadzornog odbora Energopetrola u prethodnom periodu zbog donošenja odluka koje su pogodovale samo jednom dioničaru odnosno Konzorciju INA-MOL.

Ahaa. Jedva čekaju da ih se tuži kao što i Vlada jedva čeka da sve stavi na uvid.
Damirko
Posts: 483
Joined: 12 Mar 2010, 07:12

Re: Energopetrol

Post by Damirko »

Vlada je odbila prijedlog o sanaciji dugova po kojem bi vlasnicki udio pao na 6%.
Tuzba malih dionicara ce se povlaciti jos dugo, barem dok dugovi ne narastu na nivo udjela vlade... dalje konstruisite sami...
Damirko
Posts: 483
Joined: 12 Mar 2010, 07:12

Re: Energopetrol

Post by Damirko »

panzer
Posts: 7829
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Energopetrol

Post by panzer »

Čini mi se da je to bila prva faza dokapitalizacije gdje bi država ostala sa 6 %, što je ujedno i probni balon da se vidi kako se situacija može odvijati. Ukoliko bi se javnost digla na noge odnosno ukoliko bi vlada protestvovala a mediji napravili kampanju protiv vlasnika energopetrola odnosno pozvali na bojkot točenja goriva na tim pumpama onda bi INE i Molovi tražili drugi način preuzimanja firme.

Po svemu sudeći, reakcije neće biti. Trenutna vladajuća struktura se bavi foteljaškom statistikom i neće ispravljati talove drugih stranaka a medijima je svejedno, dok "javnost", čitaj "mujo i suljo" misle da je energopetrol i dalje državna firma.
Do iduće godine bi EP mogao potpuno biti u rukama INE i MOLa.
Damirko
Posts: 483
Joined: 12 Mar 2010, 07:12

Re: Energopetrol

Post by Damirko »

Vrlo lako. Odnosno, MOl-a. A ostatak... http://www.indikator.ba/home/povjerljiv ... skoj-i-bih
panzer
Posts: 7829
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Energopetrol

Post by panzer »

Ostatak se čeka. Iako su ruske novine prenijele da su ovi u drugom krugu to su naši novinari shvatili da su oni već uzeli taj lanac benzinskih pumpi. Ali, svi koji su se prijavili su prošli u taj drugi krug kao i optima i gazprom. Tek nakon konačnih ponuda i pregovora se može reći nešto konkretno a ovo sada je sve nagađanje odnosno nagađanje ukoliko gazprom ne ponudi duplo više nego svi ostali, onda će biti jasno. Gazprom je favorit što se tiče finansijskog dijela ali mogu odlučivati i neki geopolitički faktori pa je zato sve neizvjesno.
Damirko
Posts: 483
Joined: 12 Mar 2010, 07:12

Re: Energopetrol

Post by Damirko »

Post Reply