Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

panzer
Posts: 11851
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by panzer »

I BIG je prodao nešto dionica tako da je vjerovatno ASA izašla iz suvlasništva. BIG neće prodati nikom osim ASu.
panzer
Posts: 11851
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by panzer »

Sad je još sigurnije da je neko iz ASove plejade.
U skladu s članom 243.stav 1. tačka b. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH”, br. 85/08), VGT BROKER d.o.o Visoko, Alaudin br.10, Visoko, obavještava da je:

U periodu od 17.03.2023 do 28.03.2023. godine posredovao u kupovini redovnih dionica emitenta SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, Maršala Tita 29, 71000 Sarajevo, i to :

• U kupovini 245.679 dionica, odnosno postotak od 5,3001% vlasništva po cijeni u rasponu od 12,50 KM do 16,00 KM
SOSO
SOSO-28_03_2023
panzer
Posts: 11851
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by panzer »

zašto se ovo odvojeno raspoređuje?
Nadzorni odbor emitenta SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo obavještava o sazivanju 42. redovne skupštine dioničara za 27.06.2023. godine sa početkom u 11:00 sati, u prostorijama društva u Sarajevu, ulica Maršala Tita 29.

Predloženi dnevni red uključuje slijedeće tačke:
- Izbor radnih tijela skupštine
- Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2022. godinu, sa izvještajima
- Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu za poslove neživotnih osiguranja
- Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu za poslove životnih osiguranja
- Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2023. godinu
panzer
Posts: 11851
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by panzer »

1,9 miliona KM na polugodištu. Nije loše ali i dalje je ispod potrebnog performansa.
beka26
Posts: 810
Joined: 29 Jan 2015, 17:37

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by beka26 »

Toliko o vjerodostojnost cijena na berzi u odnosu na pravu vrijednost firme. Na ovu vijest cijena pade 14 %.

Ukupni prihodi su porasli za oko 2 miliona KM na 62 miliona. Rashodi su se zadržali na sličnom nivou kao lani, nešto ispod 60 miliona maraka.

Zarađena premija je narasla za oko 2,5 miliona na 58,5 miliona KM. Izdaci za štete su smanjeni u odnosu na godinu ranije što je omogućilo rast dobiti
Post Reply