Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

panzer
Posts: 11851
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by panzer »

Adriatic osiguranje Sarajevo zadržalo je vodeću poziciju na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini, izvještava Indikator.ba.

Ovaj osiguravatelj imao je, prema podacima Agencije za nadzor osiguranja FBiH, ukupnu zaračunatu bruto premiju u prošloj godini u izosu od 74,3 miliona KM, što je 7,5 posto više nego u 2020. godini.

Prvi pratilac Adriatic osiguranja je Uniqa Osiguranje Sarajevo sa ostvarenih 71,3 miliona KM fakturisane premije, a imalo je rast u prošloj godini od 14,8 posto.

Za njima je zaostalo Sarajevo Osiguranje koje je ostvarilo premiju od 63,4 miliona KM uz pad od 2,6 posto.

Tržište osiguranja u Federaciji BiH oporavilo se u prošloj godini nakon pada u 2020. uzrokovanog pandemijom koronavirusa te je zabilježilo rast premije od 8,3 posto na ukupno 572,8 miliona KM.

Premija neživotnih osiguranja imala je rast od 7,9 posto i iznosila je ukupno 438,9 miliona KM, dok je premija životnih osiguranja ostvarila rast od 12,6 posto na ukupno 147,2 miliona KM.

Lani su osiguravateljima u Federaciji BiH prijavljene 150.634 štete, što je 10 posto više nego u 2020. godini. Isplaćena su 102.524 odštetna zahtjeva u vrijednosti 236,5 miliona KM, što je 11 posto više nego u 2020. godini.
panzer
Posts: 11851
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by panzer »

Šta ovo znači?

Sazivanje Skupštine društva “Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo
17.1.2022 12:09:44
Saziva se XXXVII vanredna Skupština dioničara Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo za dan 02.02.2022.godine u 11:00 sati. Skupština će se održati u sjedištu društva u Sarajevu - Maršala Tita 29/I - sala za sjednice.

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine
2. Donošenje Odluka o usklađivanju osnovnog uplaćenog dioničkog kapitala životnih i neživotnih osiguranja .
panzer
Posts: 11851
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by panzer »

Kako dionice postanu interesantne. Na 5-6 KM niko ih ne gleda.
Sad se uredno prodaju paketi po 13-15 KM. PBS prošle sedmice kupio od BIG fonda. Mada je to vjerovatno kusuranje ali opet uz ta trgovanja bilo ko može prodati i kupiti dionice po višoj cijeni.
panzer
Posts: 11851
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by panzer »

Bolje ovo kupiti. Sarajevo osiguranje tek sad nikad neće isplatiti dividendu

Saziva se 20. skupština ADRIATIC OSIGURANJE d.d. na dan 23.05.2022. godine s početkom u 11:00 sati, u sjedištu društva u Sarajevu, Trg međunarodnog prijateljstva 20.

Za 20. skupštinu predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje broja glasova nazočnih dioničara ili punomoćnika dioničara te utvrđivanje valjanosti punomoći punomoćnika u smislu odredbi zakona i Statuta,
2. Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika,
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju društva za 2021. godinu, koje uključuje financijsko izvješće i izvješća revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju,
4. Donošenje odluka o rasporedu dobiti ostvarene u 2021. godini za poslove neživotnog osiguranja, životnog osiguranja i poslove neživotnog i životnog osiguranja zbirno,
5. Donošenje odluke o isplati dividende,
6. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2022. godinu,
7. Donošenje odluke o izmjeni Statuta.
Profesor70
Posts: 84
Joined: 23 Jun 2021, 17:44

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by Profesor70 »

Gdje god dođe AS, tu nema dividende. Ja sam davno pobjegao i spasio sebe i od gubitaka i od nerviranja.
panzer
Posts: 11851
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by panzer »

Čini mi se prvi put da je objavljen revizorski izvještaj.
panzer
Posts: 11851
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by panzer »

Ovo država dokapitalizuje? Jedno oni mogu donijeti odluku.
Nadzorni odbor emitenta Sarajevo Osiguranje d.d. Sarajevo obavještava o sazivanju 40. vanredne skupštine dioničara za 15.12.2022. godine sa početkom u 11:00 sati, u prostorijama društva u Sarajevu, Maršala Tita 29.

Predloženi dnevni red uključuje slijedeće tačke:
- Izbor radnih tijela skupštine
- Donošenje odluke o povećanju dioničkog kapitala emisijom dionica putem zatvorene prodaje
- Donošenje odluke o emisiji dionica zatvorenom ponudom sa skraćenim prospektom emisije vrijednosnih papira Sarajevo-Osiguranje d.d. Sarajevo
insider
Posts: 971
Joined: 15 May 2012, 15:17

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by insider »

Skupština društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo je dana 15.12.2022.g usvojila Odluku o povećanju dioničkog kapitala emisijom dionica putem zatvorene ponude i Odluku o emisiji dionica zatvorenom ponudom. Odlukom je predviđena primjena prava preče kupnje.

Ovom emisijom se izdaje 769.231 redovnih (običnih) dionica nominalne vrijednosti 10,00 KM, a emisija dionica se vrši po fiksnoj cijeni od 13,00 KM po dionici.
Agencija za osiguranje u Federaciji BiH je dala suglasnost na povećanje osnovnog kapitala i emisiju dionica. Upis i uplata dionica vrši se u periodu od 20.2.2023. do 27.2.2023. godine. Dionice ove emisije će se uplatiti kod banke depozitara – Sparkasse Banka dd Bosna i Harecegovina, ulica Zmaja od Bosna broj 7, Sarajevo.
Prilikom ove emisije postojeći dioničari, koji su na dan donošenja odluke evidentirani na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH, imaju pravo preče kupnje, u obimu kojim zadržavaju učešće u osnovnom kapitalu koje su imali prije ove emisije.

Utvrđivanje broja dionica čijom kupnjom postojeći dioničari zadržavaju sadašnji postotak učešća u osnovnom kapitalu društva dobije se kada se procenat učešća u osnovnom kapitalu društva pomnoži sa ukupnim brojem novoemitovanih dionica.

Ukoliko se kod izračunavanja pripadajućeg broja dionica po osnovu ovog prava ne dobije cijeli broj, vrši se zaokruživanje na manji cijeli broj, ako je ostatak manji od 50 % jedne dionice, odnosno na viši cijeli broj ako je ostatak jednak ili veći od 50 % od jedne dionice. Banka depozitar će sačiniti listu sa procentualnim učešćem prava na upis koje pripada postojećim dioničarima. Lista će biti dostupna kod Banke depozitara u periodu upisa i uplate dionica po osnovu prava preče kupnje za postojeće dioničare koji su se izjasnili za korištenje prava preče kupnje.

Uplata novih dionica po osnovu prava preče kupnje se vrši u novcu po fiksnoj vrijednosti od 13,00 KM. Dioničari koji namjeravaju koristiti pravo preče kupnje dužni su se o tome pismeno izjasniti u roku od 14 dana od dana prijema obavijesti, a u slučaju da se dioničar ne izjasni u navedenom roku smatrat će se da je ponuda odbijena. Pod danom prijema obavijesti će se smatrati dan objave obavijesti u dnevnim novinama: „Dnevni avaz“ i web stranici emitenta. Dioničari koji se u roku od 14 dana izjasni da namjeravaju koristiti pravo preče kupnje, upis i uplatu dionica po osnovu prava preče kupnje će izvršiti kod banke depozitara. U slučaju da se dioničar ne izjasni u navedenom roku, smatrati će se da ne želi koristiti pravo preče kupnje, odnosno da je ponuda odbijena
I šta ovo znaci. Emisija je 10 mil s pravom prece kupnje. Ako vlada ne ucestvuje, a nece, jel moze nekonnjihov dio prava prece kupnje da kupi?
Sabur2
Posts: 1836
Joined: 16 May 2010, 01:30

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by Sabur2 »

Nesto sumnjam da ce fondovi ulagati keš ovdje. ASA će kupiti ovih 6%, Federacija će ostati gdje jeste.
Nakon toga će Federalni paket opet kupiti ASA i imaće preko 50%.
insider
Posts: 971
Joined: 15 May 2012, 15:17

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by insider »

Znaci ko ne iskoristi pravo prece kupnje neko drugi kupuje njegov dio. A kako se odredi ko je taj drugi, ili je ovdje kupac vec poznat.
Post Reply