Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

graditelj
Posts: 128
Joined: 24 Jan 2012, 11:20

Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by graditelj »

Već neko vrijeme razmišljam o vrijednosti ove dionice, pa sam pokušao da napravim malu analizu. Nadam se da se forumaši slažu da Sarajevo osiguranje zaslužuje posebnu temu.

Prvo ono najvažnije. SOSOR-u je mišljenjem neovisnog revizora preporučeno da isplaćuje štete nastale prije rata, i to na teret kapitala društva. Ovim isplatama je bila opasno narušena adekvatnost kapitala društva pa je izvršena dokapitalizacija društva 2008. Godine u iznosu od 24 miliona KM (960.000 dionica po 25,00KM).
Prema podacima koji su dostupni na internetu društvo je do kraja 2011. godien isplatilo na ime ovih šteta oko 43 miliona na ime tih šteta:

96-06 - 25,8mil link
2007 - 2mil
2008 - 8,2mil link
2009 - 2,1mil link
2010 - 2mil link
2011 - 2,8mil link

Čini se da je najbitniji faktor, koji će uticati na kretanja cijene dionice u budućnosti, upravo neizvjesnost oko ovih prijeratnih šteta i nejasnoće koliko još toga ima, i do kad će se to isplaćivati. Takođe, potrebno je spomenuti i špekulacije da su upravo ove štete razlog odugovlačenja privatizacije radi mogućeg ne legalnog izvlačenja novca od strane političkih krugova.

Sarajevo osiguranje u FBiH ima tržišni udio od 17,5%, a na nivou BiH 12,7%. S obzirom da je država vlasnik 45%, i da se spominje u svim najavama privatizacije, ovo bi mogla biti interesantna dionica, posebno na nivou cijene ispod 5KM. Ukoliko bi ovo društvo privatizirala neka ozbiljna finansijska institucija,otvorile bi se ogromne mogućnosti u dijelu životnog osiguranja, a i inače reformom penzionog sistema koja je neminovna, značajno bi se povećala uloga osiguravajućih društava.


Iako nema baš puno smisla upoređivati ova tri osiguranja, jer nisu slična ni po veličini (CO), a ni po vlasničkoj strukturi (JO) mislim da se ipak mogu izvući neki zaključci.
Osiguranja.PNG
Osiguranja.PNG (19.39 KiB) Viewed 52117 times
nadam se da nisam nigdje ozbiljno fulio.
panzer
Posts: 11879
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by panzer »

Naizgled je dosadna dionica.Malo dešavanja, nikakavih bombastičnih vijesti, ponekad se oglase sa izvještajem i to je to. Ipak, gledajući dosadašnje poslovanje vidi se izuzetna stabilnost. Već godinama se priča o tome kako će ih konkurencija pomesti kako neće uspjeti ali kad se pogledaju ti podaci onda je jasno da to izuzetno jaka firma. Sa ratnom odštetom na leđima oni su i dalje na prvoj poziciji u fbih i vrlo jaki na nivou države.
Izuzetno dobra pozicija za long term ali bez očekivanja dividende. Prema dosadašnjem trendu isplati ratne odštete trebalo bi još oko 9 godina da to izmire ukoliko ponovo ne naprave neku dokapitalizaciju.
Ali nakon iščiščavanja bilansa treba očekivati da cijene dođe na svoje i prostim okom se vidi da je cijena ispod 5 KM ili oko 5 KM ekstra startna pozicija.
montypython
Posts: 3838
Joined: 06 May 2010, 10:52

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by montypython »

Ono što mi se mota po glavi je sljedeće. Upravo to veliko opterećenje može biti i velika prednost ubuduće. Naime, za prošlu godinu ako sam dobro upratio imaju dobit od cca 1,7 miliona što je sasvim solidno. Ako su istovremeno dali 2,8 miliona naknada za stare štete, to znači kad toga ne bi bilo da bi dobit bila 1,7+2,8=4,5 miliona (ispravite me ako griješim). Ako ce ta isplata prestati u budućnosti to znači da će takva dobit i biti. Imajući to u vidu ova firma bi mogla biti jedna od najatraktivnijih na berzi čak i sad, sa ovom smiješnom tržišnom cijenom i ovom dobiti.
panzer
Posts: 11879
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by panzer »

Prema svemu sudeći u prvih pola godine su povećali prihod u odnosu na prošlu godinu.
Rijetke su domaće kompanije koje godinama osvajaju priznanja za dobro poslovanje i odlične rezultate u svojoj oblasti. Sarajevo-osiguranje bi se moglo svrstati upravo u ovu kategoriju. Ovo osiguravajuće društvo sa 67-godišnjom tradicijom poslovanja, početkom jula, proglašeno je najboljim društvom za osiguranje u BiH za 2011. godinu u izboru stručnog žirija bh. finansijskog magazina Prizma i konsultanske kuće Revicon.

Nakon niza međunarodnih i domaćih priznanja, Sarajevo-osiguranje osmi put prima laskavu nagradu Kristalna prizma kao najbolje rangirano među 25 bh. osiguravajućih društava iz oba entiteta, a na osnovu kriterija poput visine kapitala, aktive, obračunate premije, tehničkih rezervi i neto dobiti društava. Priznanje iz ruku premijera Federacije BiH Nermina Nikšića primio je direktor Sarajevo-osiguranja Midhat Terzić, koji je i lično dva puta nagrađen Kristalnom prizmom kao najbolji menadžer među direktorima osiguravajućih društava.

Pošten odnos

• Kako se Sarajevo-osiguranje u jeku finansijske krize i recesije uspijeva održati na vodećoj poziciji među osiguravajućim društvima u BiH?

- Naše poslovanje odraz je, prije svega, poštenog odnosa prema našim klijentima i njegovanja dugogodišnje tradicije kvalitetnog osiguravajućeg pokrića. Naši osiguranici su sigurni da će im polica Sarajevo-osiguranja obezbijediti adekvatnu zaštitu od svih vrsta rizika, bilo da je riječ o osiguranju od automobilske odgovornosti, kasko-osiguranju, osiguranju imovine ili životnom osiguranju. Zbog toga uspijevamo iz godine u godinu zadobiti ponovo njihovo povjerenje te povjerenje novih osiguranika jer mi i u ovako teškim okolnostima poslovanja kontinuirano povećavamo premijski prihod .

• Kakvi su rezultati poslovanja u 2011. te u proteklom periodu 2012. godine?

- Sarajevo-osiguranje je u 2011. godini ostvarilo 62,3 miliona KM premijskog prihoda te tržišni udio od 12,7 posto na nivou BiH, odnosno 17,5 posto tržišta Federacije BiH. Ostvaren je porast premijskog prihoda od 3,7 miliona KM u apsolutnim iznosima ili nekih 6,3 posto u odnosu na 2010. godinu te porast tržišnog učešća od 0,3 posto u BiH, odnosno 0,7 posto u Federaciji BiH u odnosu na 2010. godinu. Sarajevo-osiguranje je isplatilo rekordnih 28,7 miliona KM svojim osiguranicima i klijentima po osnovu šteta različitih vrsta osiguranja, a uz to, Sarajevo-osiguranje uredno plaća i sve dospjele obaveze prema uposlenicima kao i poreske obaveze prema državi. Konačno, ostvarena je i dobit od 1,7 miliona KM.
Što se tiče realizirane premije u prvih pola godine, ona je na nivou 33,4 miliona KM čime su ostvareni planski zadaci i zadržan trend porasta u odnosu na isti period prošle godine. To nam govori da smo, uprkos stagnaciji pa i padu ostvarene premije na kompletnom tržištu, uspjeli u nakani da zadržimo lidersku poziciju.
• Možete li prokomentirati odnose unutar industrije osiguranja u BiH?

- Proteklih nekoliko godina svjedoci smo brojnih pokušaja predstavnika društava za osiguranje te nadzornih tijela da se provedu dogovori u vezi sa uređenjem tržišta. Pod uređenjem tržišta osiguranja podrazumijeva se, prije svega, situacija u kojoj bi sva društva prodavala police obaveznog osiguranja automobilske odgovornosti pod istim uslovima i cijenama, odnosno bez kršenja premijskog sistema AO. Osim obaveznog osiguranja automobila, gdje se može govoriti o najdrastičnijim kršenjima premijskog sistema, i kod drugih vrsta osiguranja imamo primjere gdje se konkurentski odnosi svode na utrku u snižavanju visine premije kako bi se privukao osiguranik. Nažalost, ne bi se moglo reći da se previše postiglo na polju uređenja tržišta. A kada imate situaciju u kojoj se pojedina društva na tržištu ne plaćaju štete i gube dozvolu za rad, onda je skoro pa nemoguće održati dignitet struke i kvalitet osiguravajuće usluge. Jedno od rješenja za ovu situaciju moglo bi biti smanjenje broja društava na tržištu kroz preuzimanje i okrupnjavanje. Ono što mi u Sarajevo-osiguranju stalno ponavljamo je činjenica da nama kao društvu sa najvećim iznosom premijskog prihoda najviše odgovaraju uređeni odnosi i poštovanje pravila i procedura.
graditelj
Posts: 128
Joined: 24 Jan 2012, 11:20

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by graditelj »

a u nastavku istog intrvjua kaže i ovo:
• Koje vrste osiguranja su najprodavanije u BiH i kakav je portfelj Sarajevoosiguranja?
- Najveći dio portfelja osiguranja u BiH odnosi se na obavezno osiguranje automobilske odgovornosti, gotovo 50 posto svih vrsta osiguranja. Na životna otpada cca 17 posto ukupne premije, što je daleko ispod onoga koliko se na ovu vrstu osiguranja odvaja u razvijenim zemljama EU. Pored toga, značajna je premija kasko-osiguranja vozila, osiguranja osoba od nezgode, odnosno iznenadnog i nepredvidivog slučaja, osiguranja imovine od požara te osiguranja od ostalih šteta na imovini. Ka da je u pitanju portfelj Sarajevo-osiguranja, mi pokušavamo da ga uravnotežimo u smislu da je, osim na obaveznom osiguranju automobila, baziran i na većoj zastupljenosti imovinskih osiguranja te, naročito, životnih osiguranja i putničkog zdravstvenog osiguranja. Činjenica da je u premijskom prihodu Sarajevo-osiguranja u ravnopravnom omjeru zastupljeno osiguranje fizičkih i pravnih lica, govori kako poklanjamo pažnju svakom klijentu pojedinačno, ali smo, istovremeno, spremni da odgovorimo zahtjevima privrednih subjekata i da podržimo oporavak i razvoj domaće ekonomije.
Strateški partner
• Nedavno je Vlada Hrvatske donijela odluku o prodaji 50 posto državnog Croatia osiguranja. S obzirom na to da je 45 posto kapitala Sarajevo-osiguranja u vlasništvu države, odnosno Vlade Federacije BiH i da je prodaja državnog kapitala spominjana često u medijima u posljednje vrijeme, kakva su Vaša saznanja u vezi s procesom privatizacije?
- Sarajevo-osiguranje nalazi se već duži period u planovima za privatizaciju, na tom širem, globalnom spisku preduzeća u kojima je Agencija za privatizaciju predvidjela prodaju državnog kapitala. Iako menadžment Sarajevo-osiguranja ne može uticati na odluke državnih organa, uvjerili smo se u više navrata da Vlada Federacije BiH vrlo dobro poznaje potencijale državnog participiranja unutar ove profitabilne industrije i da neće po svaku cijenu ići u pravcu privatizacije, a čak ima naznaka i o mogućem proširenju državnog učešća u vlasništvu. Smatrali smo i smatramo da je i dalje najispravniji način rješavanja ovog pitanja kroz zajednički dogovor oko strateškog partnera kada dođe povoljan momenat za prodaju dionica u vlasništvu Federacije BiH. U svakom slučaju, dok Vlada ne donese konačnu odluku po pitanju privatizacije Sarajevo-osiguranja, uvjeren sam da smo sposobni da u uslovima najžešće konkurencije opstanemo na vodećoj tržišnoj poziciji.
Još samo da nam je rekao kako će to doći do povećanja državnog vlasništva, možda od kredita MMF-a, oni inače vole da finansiraju nacionalizaciju.
Nikad mi neće biti jasno šta direktor ili bilo ko iz menadžmenta ima javno pričati o tome šta država treba da radi sa svojm imovinom u toj kompaniji, šta on ima smatrati o tome? I sa kim bi se to Vlada trebala zajednički dogovarati, možda sa njim, ko što su nekad sa Arslanagićem?
panzer
Posts: 11879
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by panzer »

Objavili su polugodišnji:

29,8 mil KM prihoda (u 2011. je bilo 26 mil KM) a dobit 758.000 KM (u 2011. je bila 412.000 KM)
Mentalist
Posts: 237
Joined: 02 Oct 2012, 18:22

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by Mentalist »

Tržišni udjeli

Tržišni lider osiguravajućih društava, po ukupnoj premiji, ostalo je Sarajevo-osiguranje. U devet mjeseci je ovo osiguravajuće društvo imalo premiju za životna i neživotna osiguranja od 49,9 milijuna maraka. Podsjetimo samo da je Sarajevo-osiguranje jedino bosanskohercegovačko osiguravajuće društvo među 50 najvećih osiguranja iz regije jugoistočne Europe u rangiranju koje tradicionalno provodi agencija SeeNews. Ova osiguravajuća kuća je ove godine pozicionirana na 45. mjesto najvećih regionalnih osiguravajućih društava po ostvarenoj premiji, čime je za dva mjesta popravila svoju poziciju u usporedbi s prethodnom godinom. Pozicioniranje Sarajevo-osiguranja među najznačajnije regionalne osiguravatelje još je jedna potvrda uspješnog i stabilnog poslovanja ove najveće domaće osiguravajuće kuće, priopćeno je iz Sarajevo-osiguranja. Na drugom mjestu, po ukupnoj premiji, našlo se Bosna-sunce osiguranje s premijom od 33,9 milijuna maraka. Treće je mjesto zauzelo Euroherc osiguranje s premijom nešto višom od 32 milijuna, a četvrto po redu je Uniqa osiguranje, čija je premija bila veća od 30 milijuna maraka. Peto je Triglav osiguranje.
Inače, tržišni udjel Sarajevo-osiguranja u navedenom razdoblju je bio 17,93 posto, zatim Bosna-sunce osiguranja 12,1 posto te Euroherca 11,82 posto. Iza njih je Uniqa osiguranje s tržišnim udjelom od 11,11 posto te Triglav s 9,31 posto i ukupnom premijom od 25,9 milijuna maraka.
panzer
Posts: 11879
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by panzer »

Tko? Što?
Na Skupštini dioničara Sarajevo osiguranja koja je održana 20. novembra većinom glasova prisutnih dioničara izglasano je povjerenje svim članovima Nadzornog odbora, koji sada čine Midhat Kulo, Josip Dolić, Fuad Šabeta, Janz Bojc i Ibrahim Mehinović.

Istovremeno, Skupština je donijela odluku kojom je za eksternog revizora izabrana revizorska kuća “Džaferović”.
Tokom sjednice mali dioničari su obavijestili Skupštinu Sarajevo-osiguranja da su osnovali udruženje koje će ubuduće zastupati interese malih dioničara.
proleter
Posts: 1631
Joined: 14 Sep 2012, 13:45

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by proleter »

Danima niti jednog naloga za kupnju, a cijena na 50 % od nominalne. Ima li sličan primjer u svijetu?
proleter
Posts: 1631
Joined: 14 Sep 2012, 13:45

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by proleter »

Prethodni post se odnosi na osiguravajuća društva, naravno.
Post Reply