Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

panzer
Posts: 7239
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by panzer »

Stupanjem na snagu Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju u Federaciji BiH 27.8.2020. godine započela je nova era na bh. tržištu osiguranja.
- Procesi koji su započeti provedbom ovog zakona neminovno će dovesti do povoljnijeg položaja osiguranika i istovremeno omogućiti primjenu koncepta slobodnog tržišta i usklađivanja domaćeg zakonodavstva u ovoj oblasti sa zakonodavstvom i direktivama EU, kažu u Udruženju društava za osiguranje u FBiH.
Kako su saopćili za građane, korisnike usluga osiguranja, posebno je značajno to što je zakon predvidio izmijenjeni postupak i znatno kraće rokove rješavanja odštetnih zahtjeva, dvostruko povećavanje osiguranih suma na koje se ugovara obavezno osiguranje u slučaju štete na osobama kao i novi pristup i normativno uređenje prava na naknadu nematerijalne štete, čime se postiže dodatni nivo zaštite prava oštećenih.
Najavljeno je i da neće biti povećanja cijene osiguranja automobilske odgovornosti unatoč značajnom povećanju obaveza osiguravajućih društava kroz naknade šteta što znači da će financijski teret ove svojevrsne reforme nositi isključivo osiguravatelji.

- Istovremeno, društva za osiguranje okupljena u Udruženje društava za osiguranje u F BiH snažno će se zalagati za potpuno ukidanje dosadašnje nedopuštene prakse svih posrednih ili neposrednih davanja i povrata osiguraniku u vezi sa zaključenim ugovorom o osiguranju i naplaćenom premijom.

Cilj ovih nastojanja je da se osigura potpuno provođenje rješenja predviđenih zakonom jer će se samo na takav način uspjeti osigurati sama svrha obaveznog osiguranja-zaštita interesa oštećenih u cijelosti i bez bilo kakve iznimke. Eventualno nepoštivanje zakona a posebno gore navedenih odredbi koje su u svom poslovanju dužna primjenjivati društva za osiguranje za posljedicu može imati privremenu zabranu zaključivanja ugovora o osiguranju od AO u skladu sa zakonom, od 30 do 180 dana, a što će strogo nadzirati regulatorna Agencija za nadzor osiguranja F BiH, stoji u saopćenju.
Kao aktivni sudionici uređenja tržišta osiguranja, a posebno obaveznih osiguranja u saobraćaju, društva za osiguranje u Federaciji BiH u potpunosti su opredijeljena za implementaciju zakonskih i podzakonskih akata u predviđenim rokovima i spremna za preuzimanje novih obaveza te poštivanje novih pravila ponašanja na tržištu.
panzer
Posts: 7239
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by panzer »

Kupuje ASA i dalje. Biće ovdje lijepog rasta cijene.
panzer
Posts: 7239
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Sarajevo osiguranje dd Sarajevo

Post by panzer »

SO se u oktobru vratio na prvo mjesto. A izgleda da će Croatia prepustiti svoj tržišni udio Centralu.
Post Reply