Elektroprivreda BIH

energ-tel
Posts: 13
Joined: 30 Jan 2019, 12:35

Re: Elektroprivreda BIH

Post by energ-tel »

Da li je moguće doći do zapisnika sa skupština EPBiH?
panzer
Posts: 8026
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Elektroprivreda BIH

Post by panzer »

Ne vjerujem da bi pravili problem ako bi se obratio sekretaru društva. Nisu negativni prema dioničarima.
energ-tel
Posts: 13
Joined: 30 Jan 2019, 12:35

Re: Elektroprivreda BIH

Post by energ-tel »

Kada se očekuje usvajanje reformskog Zakona o električnoj energiji u FBiH?
Bitno jer se u njemu između ostalog:
1. Izdvajaju distribucija i snabdijevanje.
2. Definira rok u kome se prestaje sa regulatornim određivanjem cijene proizvodnje struje.

Zakona o električnoj energiji u RS već usvojen!
panzer
Posts: 8026
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Elektroprivreda BIH

Post by panzer »

Je li u RS definisan rok u kojem se prestaje sa tim regulatornim određivanjem cijene?
energ-tel
Posts: 13
Joined: 30 Jan 2019, 12:35

Re: Elektroprivreda BIH

Post by energ-tel »

panzer wrote: 06 Sep 2021, 15:05 Je li u RS definisan rok u kojem se prestaje sa tim regulatornim određivanjem cijene?
Da!

U Član 135:
...
(3) U prelaznom periodu od 2022. do 2024. godine javni snabdjevač je dužan da postepeno povećava udio električne energije za javno snabdijevanje koju nabavlja na način propisan članom 72. stav 5. ovog zakona, pri tome srazmjerno umanjujući udio električne energije koja se nabavlja po regulisanoj cijeni kako slijedi:
1) u 2022. godini nabavka do 75% po regulisanoj cijeni,
2) u 2023. godini nabavka do 50% po regulisanoj cijeni,
3) u 2024. godini nabavka do 25% po regulisanoj cijeni.
(4) Istekom prelaznog perioda iz stava 3. ovog člana, nabavka 100% električne energije za javno snabdijevanje obavljaće se u skladu sa članom 72. stav 5. ovog zakona.
...
Već sljedeće godine 25% struje za javno snabdijevanje biti će kupljeno na tržištu!
brzi
Posts: 948
Joined: 31 Jul 2012, 14:34

Re: Elektroprivreda BIH

Post by brzi »

Rudnik Banovići je dokaz da nije do Elektroprivrede.
Pad prihoda, gubitak preko 5 miliona , veći broj radnih sati uposlenih...
Šta treba da se desi na tržištu da bi se rudari prionuli pa prebacili plan i krenuli naprijed.
panzer
Posts: 8026
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Elektroprivreda BIH

Post by panzer »

Banovići nemaju problem sa profitabilnošću. Jasno je bilo da će im požar u podzemnoj eksploataciji napraviti minus. Jedino je sporno što previše forsiraju broj zaposlenih u odnosu na zarađeno a to je opet ona politika daj da smo oko nule. Uskoro im kreće proizvodnja iz te podzemne eksploatacije pa će se vratiti u plus do iduće godine.

Što se tiče Zakona o električnoj energiji, sinhrono će se sprovesti na području cijele države a svi maksimalno odgađaju. Svakako u većini država u SEE kontrolu nad tržištima struje ima vlast.
Sabur2
Posts: 1369
Joined: 16 May 2010, 01:30

Re: Elektroprivreda BIH

Post by Sabur2 »

Šta to znači? Koliko će struja biti skuplja u konačnici?
energ-tel
Posts: 13
Joined: 30 Jan 2019, 12:35

Re: Elektroprivreda BIH

Post by energ-tel »

panzer wrote: 07 Sep 2021, 10:14 Što se tiče Zakona o električnoj energiji, sinhrono će se sprovesti na području cijele države a svi maksimalno odgađaju. Svakako u većini država u SEE kontrolu nad tržištima struje ima vlast.
Koliko je meni poznato u SEE samo u FBiH distribucija i snabdjevanje nisu izdvojeni u posebne pravne subjekte.
panzer
Posts: 8026
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Elektroprivreda BIH

Post by panzer »

Nemam neke konkretne informacije vezano za zasebne distribucije u okolnim zemljama ali mi se čini da se čak i ako je sve razdvojeno u svim zemljama, ništa suštinski se nije promijenilo.
Da li je išta uticalo na poziciju HEPa u Hrvatskoj koji ima preko 90% tržišta ili ERSa u Srbiji. Čini mi se da u Srbiji nije ni bilo razdvajanje. Bar bi se objavljivalo naveliko da su uradili. Za CG isto nisam čuo.
Post Reply