Elektroprivreda BIH

panzer
Posts: 7239
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Elektroprivreda BIH

Post by panzer »

Revizija idejnog projekta gradnje toplovoda Kakanj - Sarajevo ovaj projekt prikazala je opravdanim i isplativim. Time je trasiran put za realizaciju ovog generacijskog projekta. Kazao je ovo za „Avaz“ Fuad Čibukčić, direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije. Borba za izradu neophodne dokumentacije za ovaj projekt počela je još 2016. godine.

Studija izvodljivosti
- Mi smo uradili sve što je bilo do nas i na taj način smo trasirali put za početak gradnje toplovoda. Nakon dugogodišnjih razgovora o mogućnostima i prednostima kojima bi projekt snabdijevanja toplinskom energijom Sarajeva iz TE Kakanj rezultirao za širu zajednicu, prve konkretne korake su učinili Fond za zaštitu okoliša i „Elektroprivreda BiH“, koji su sufinansirali izradu Studije izvodljivosti, koja je koštala 526.500 KM. Studijom je potvrđeno da se projektom postižu značajni socioekonomski, ekološki i finansijski benefiti - kaže Čibukčić.

Vlada FBiH je, na osnovu zaključaka ove studije, izrazila strateško opredjeljenje o nastavku realizacije projekta te, kao i za izradu studije 29. marta 2018. donijela odluku o zaduženju EPBiH i Fonda za zaštitu okoliša FBiH za izradu idejnog projekta.

- U skladu s odlukom Vlade FBiH, 7. maja 2018. između Fonda za zaštitu okoliša i EPBiH potpisan je sporazum o sufinansiranju izrade idejnog projekta od Fonda, u iznosu do 500.000 KM. Nakon procedure javnih nabavki u oktobru 2018. potpisan je ugovor o izradi idejnog projekta između EPBiH i konzorcija ponuđača: ''Energoinvest'' d.d. Sarajevo, PD Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu d.o.o. Beograd - Srbija i ''Energo sistem'' d.o.o. Skoplje - Sjeverna Makedonija. Iznos izrade idejnog projekta bio je 930.150 KM, od kojeg Fond sufinasira 50 posto - pojašnjava Čibukčić.

Nacrti projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajevo je završen i predan na reviziju 20. novembra 2019., a 10. decembra 2019. godine formiran je stručni tim za reviziju „Nacrta idejnog projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajevo“.

- Dana 30. jula od predstavnika konzorcija EPBiH isporučena je finalna verzija “Idejnog projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajevo”. U skladu sa sporazumom i ugovorom potpisanim između Fonda za zaštitu okoliša FBiH i EPBiH 29. septembra 2020. godine, u Fond su od EPBiH dostavljeni primjerci finalne verzije “Idejnog projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajevo”, konačna situacija, kao i sva ugovorena dokumentacija kojom se dokazuje izvršenje aktivnosti pravdanih situacijom.

Nakon provjere i odobrenja dokumentacije 30. septembra 2020. godine Fond za zaštitu okoliša je izvršio isplatu sredstava prema EPBiH od 383.985 KM (bez PDV-a) i time su od Fonda za zaštitu okoliša FBiH bile ispunjene obaveze definirane odlukom Vlade FBiH od 29. marta 2018., a vezano za izradu idejnog projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajevo - pojasnio je Čibukčić.

Pretpostavljeni eksploatacioni vijek toplovoda je 30 godina.

- Analiza potreba za toplotnom energijom, u periodu 2016.-2040. godina, u Sarajevu i gradovima na dionici Kakanj - Sarajevo je rezultirala odabirom snage vrelovoda od 300 MW, što predstavlja optimalnu snagu iz koje je moguće pokriti potrebe za toplotnom energijom u spomenutom periodu. U TE Kakanj trenutno su u pogonu tri bloka ukupne instalirane snage 450 MWe. U planu je izgradnja bloka 8 snage 350 MWe.

Eksploatacioni vijek
Dva bloka (5 i 6) su kogenerativni s mogućnošću izdvajanja 150 MWt sa svakog bloka. Blok 7 bi, uz odgovarajuće rekonstrukcije na turbinskom postrojenju, mogao postati kogenerativni sa snagom od 300 MWt toplotne energije. Također, projektnom dokumentacijom bloka 8, predviđenog za izgradnju, planirano je dodatnih 300 MWt energije koja se može koristiti za potrebe toplifikacije - zaključuje Čibukčić.

Magistralni toplovod dužine 46,3 kilometra planiran je da se izvede podzemno, od predizoliranih cijevi, odnosno čelične cijevi za koje je dobivena garancija na kontinuirani rad od 30 godina, pretežno se proteže uz trasu autoceste Koridora 5C i podijeljen je na tri dionice:

- dionica A: TE Kakanj - Jošanica (32,18 km)

- dionica B: Jošanica - Nedžarići (10,76 km)

- dionica C: Jošanica - Vogošća (3,36 km)
grovnica
Posts: 4
Joined: 06 Jul 2020, 19:40

Re: Elektroprivreda BIH

Post by grovnica »

panzer wrote: 07 Nov 2020, 22:32 I dalje stoji ono da bi se ulaskom 3-4 miliona km u dionice ovog emitenta sve promijenilo. Ovo mrcvarenje je dosadilo svima. Čim bi se otklonio taj pritisak sve bi bilo drugačije.
I čudno je da niko ne prepozna tu priliku. Jer prvi koji kaže evo pare da uzmemo te dionice od Biga i od Herbosa, nakon izvjesnog vremena preuzeta količina bi vrijedila nekoliko puta više jer bi se tržište samo regulisalo.

https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih ... zje-603460
da počnu isplaćivati dobit u nekim realnim iznosima /5-7%, živnula bi dionica itekako. a ja se uzdam da je to moguće naredne godine, jer će vladi sigurno faliti novca u budžetu. rudnici i investicije će uzeti dobar dio novca, ali ne vjerujem da će opet isplaćivati minimalne iznose dobiti.. naročito što EP HZ HB nema više aluminijum da isisa dobit..
panzer
Posts: 7239
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Elektroprivreda BIH

Post by panzer »

Destimuliranje. Moguće je da će uslijediti i prodaja ovih koji već rade.
Od 1. januara 2021. godine neće se produžavati davanje poticaja za mini hidroelektrane, a sredstva predviđena za to preusmjerit će se kao poticaji drugim obnovljivim izvorima energije.

Priopćeno je to iz Vlade Federacije BiH nakon što je premijer Federacije Fadil Novalić održao sastanak s federalnom ministricom okoliša i turizma Editom Đapo, federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Nerminom Džindićem i federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudinom Dedićem.

Razgovaralo se o kratkoročnim mjerama i aktivnostima koje će se što prije poduzeti, a sve na osnovu ranijeg zaključka Parlamenta Federacije BiH o potpunoj zabrani izgradnje mini hidroelektrana, kao i na osnovu zahtjeva predstavnika NVO-a iz Koalicije za zaštitu rijeka.

Kako je navedeno, dogovorena je izmjena i dopuna nekoliko pravilnika. U resoru okoliša i turizma u tijeku su izmjene Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu i to na način da će ovo federalno ministarstvo preuzeti izdavanje okolišnih dozvola za kapacitet preko 150 kW. Radi se i na pravilniku o načinu formiranja i rada stručnih komisija za ocjenu studija o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za pogone za proizvodnju hidroelektrične energije. Ovim izmjenama se definira osnivanje posebnih komisija za ocjenu studija utjecaja na okoliš prilikom izgradnje pogona za proizvodnju hidroelektrične energije.

U izradi izmjena spomenutih pravilnika učestvuju i predstavnici Koalicije za zaštitu rijeka. Kad je u pitanju resor energije, rudarstva i industrije, između ostalog, od 1. januara 2021. godine neće se produžavati davanje poticaja za mini hidroelektrane, a sredstva predviđena za to preusmjerit će se kao poticaji drugim obnovljivim izvorima energije. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je u skladu s ranijim zaključkom Vlade FBiH krenulo u izmjene Pravilnika o ekološki prihvatljivom protoku koji će precizirati način mjerenja dozvoljenog protoka u kojem mini hidroelektrana smije raditi.

- Cilj je da se ekološki prihvatljiv protok mjeri u realnom vremenu i IT sustavom automatski očitava u agencijama za vode kako bi agencije mogle reagirati u slučaju da mini hidroelektrana ne poštuje princip ekološki prihvatljivog protoka, navedeno je i istaknuto da se instrumenti Kataloga kriterija o održivom razvoju ugrade u pravila o dodjeli koncesija što će biti preporučeno i kantonima.

Sudionici sastanka upoznati su i s analizom koja, između ostalog, ukazuje da u ovoj godini nije izdana niti jedna energetska dozvola s federalne razine kako bi bila izgrađena mini hidroelektrana.

- Prethodne tri godine izdavana je godišnje po jedna dozvola za ove svrhe, dok je u 2014. i 2015. godini izdano po 11 ovakvih dozvola, s tim da su dozvole u 2015. godini izdate prije dolaska aktualnog saziva Vlade, naveo je Vladin Ured za odnose s javnošću.
panzer
Posts: 7239
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Elektroprivreda BIH

Post by panzer »

https://www.epbih.ba/upload/documents/6 ... dopune.pdf

Opet skupština ali izgleda još nema one o usvajanju rezultata iz 2019. I tu se nešto mora mijenjati.
panzer
Posts: 7239
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Elektroprivreda BIH

Post by panzer »

U oktobru EPBIH povećala distribuciju tj prodaju a najviše na to je uticala industrija koja je povukla 22 % energije u odnosu na isti mjesec prošle godine.
panzer
Posts: 7239
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Elektroprivreda BIH

Post by panzer »

https://www.youtube.com/watch?v=fVQPLaRk6dA

Idući mjesec u probnom radu.
Post Reply