DOPIS PREMA UPRAVI ELEKTROPRIVREDE BIH

panzer
Posts: 11879
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: DOPIS PREMA UPRAVI ELEKTROPRIVREDE BIH

Post by panzer »

Ja sam skeptičan da će nam Uprava uopšte odgovoriti i dati termin za sastanak tako da nam skupština svakako ostaje. Koliko sam upratio ZPD, samo kod korporativnih radnji suvlasnik tj dioničar ima efekta da bude protiv tačke dnevnog reda i da traži nadoknadu.
Slavuj je u Bosnalijeku tražio nadoknadu radi izdvajanja dijela dionica i poklanjanja Libijskom fondu. Ili nešto slično.

Ali svakako treba glasati protiv i standarno, da se uvede u zapisnik.
slavuj
Posts: 1935
Joined: 19 Sep 2013, 11:29

Re: DOPIS PREMA UPRAVI ELEKTROPRIVREDE BIH

Post by slavuj »

To što sam ja realizirao u Bosnalijeku je na osnovu člana 243.Zakona o privrednim društvima .Opširno je da to sve ovdje navodim.
Taj član inaće štiti male dioničare,u slučaju kada se usprotive odlukama Skupštine samo u nekoliko slučajeva.
Decidno je navedeno kada i kako se može tražiti otkup dionica i to po prosječnoj tržišnoj cijeni u posljednjih šest mjeseci.
U Bosnalijeku sam se ja usprotivio odluci o dodatnoj emisiji dionica iz nerasporedjene dobiti,i to dionica svim dioničarima i dionica za zaposlene.
U skladu sa Zakonom tražio sam da mi otkupe dionice,oni su to odbili.Ja sam to tražio na sudu ,sud presudio u moju korist,oni se žalili a sud potvrdio prvostepenu presudu.Cijenu po kojoj su mi platili je izračunao sudski vjeđtak na osnovu podataka sa SASE i RVP.Presudjena cijena je bila 33,5 KM
Sa kamatama Bosnalijek je meni isplatio skoro 70 KM po dionici plus oko 10 hiljada sudskih troškova.
I to je sada vjerovatno sudska praksa koju bi sud koridtio u drugim sličnim slučajevima.Dakle,prosječna cijena na SASE u posljednjih šest mjeseci.
U slučaju JPES to je nepovoljno.Ovdje se može tužiti zbog nesavjesnog poslovanja,zbog udruživanja radi pribavljanja koristi trečim licima i zbog štete koja se učini dioničarima,.Sve je to dokazivo!
SpaceSa
Posts: 24
Joined: 09 Oct 2019, 19:03

Re: DOPIS PREMA UPRAVI ELEKTROPRIVREDE BIH

Post by SpaceSa »

Stigao odgovor na mail upravo:

Poštovani,obavještavamo vas da Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo prihvata inicijativu malih dioničara za prijem njihovih predstavnika i predlaže da se sastanak održi u januaru 2024. godine, u terminu kojeg će vam Uprava Društva blagovremeno ponuditi.

Do tada, a u cilju kvalitetne pripreme za sastanak, molimo da bliže naznačite teme i pitanja od vašeg interesa, koja bi bila predmet diskusije na sastanku.

Također, obzirom na broj malih dioničara koji su podnijeli zahtjev za prijem, predlaže se da, za potrebe predmetnog sastanka, imenujete predstavnike ( 4 – 5) koji bi istom prisustvovali.S poštovanjem,Goran Milošević

v.d. Sekretara Društva
panzer
Posts: 11879
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: DOPIS PREMA UPRAVI ELEKTROPRIVREDE BIH

Post by panzer »

Vjerovatno su onda svima odgovorili. Sad je potreban sljedeći korak odnosno definisanje predstavnika.

Što se tiče dostavljanja tema,kao što su tražili, možemo iskoristiti ona pitanja koja je sročio @trezvenjak. Ili onako kako jeste ili u skraćenoj formi.
Stockton
Posts: 24
Joined: 04 Apr 2023, 12:17

Re: DOPIS PREMA UPRAVI ELEKTROPRIVREDE BIH

Post by Stockton »

Trezvenjakova pitanja su odlicna, ali mislim da ih treba poslati u skracenoj formi. Na samom sastanku im prezentirati sve cinjenice i eventualno predati dopis sa detaljima iz navedenih pitanja, kao i nase prethodno definirane zahtjeve.
Evo prijedloga za jos jedno pitanje:
"Da li Uprava drustva namjerava revidirati trogodisnji plan poslovanja 2023-2025, na nacin da ce plan poslovanja za 2024 godinu biti planiran sa gubitkom na kraju godine?"
To su, naime, najavili na skupstini u oktobru, kada su revidirali plan za 2023.
Sabur2
Posts: 1840
Joined: 16 May 2010, 01:30

Re: DOPIS PREMA UPRAVI ELEKTROPRIVREDE BIH

Post by Sabur2 »

Da, odgovoreno je na mail sendera, vjerovatno svima.
Možda je i na zajednički mail.

Pitanja smo ugurbo već definisali, a delegaciju bi trebali sačinjavati forumaši koji su već ovdje pokazali bolje poznavanje materije jer mi drugi bi bili relativno beskorisni u direktnom razgovoru.
Molio bih Vas da prihvatite našu molbu da nas predstavljate.

Predložio bih samo da se taj trezvenjakov post sa pitanjima pronađe (evo ja tražio i nisam uspio) i posta ovdje na temu kako bi mogli možda još nešto dopuniti.
SpaceSa
Posts: 24
Joined: 09 Oct 2019, 19:03

Re: DOPIS PREMA UPRAVI ELEKTROPRIVREDE BIH

Post by SpaceSa »

panzer wrote: 28 Dec 2023, 14:20 Vjerovatno su onda svima odgovorili. Sad je potreban sljedeći korak odnosno definisanje predstavnika.

Što se tiče dostavljanja tema,kao što su tražili, možemo iskoristiti ona pitanja koja je sročio @trezvenjak. Ili onako kako jeste ili u skraćenoj formi.
Jesu,svi smo u mailing listi. Odgovorili su sa dvije adrese.
Sitna buranija
Posts: 2007
Joined: 12 May 2016, 10:51

Re: DOPIS PREMA UPRAVI ELEKTROPRIVREDE BIH

Post by Sitna buranija »

Ima među ovim ljudima iz mailing liste i par mojih poznanika koji nisu na forumu...
Truba
Posts: 351
Joined: 31 May 2023, 09:24

Re: DOPIS PREMA UPRAVI ELEKTROPRIVREDE BIH

Post by Truba »

znaci ne isplati se slanje klasicnom postom :)

ima boljih i kvalitetnijih ljudi koji mogu odvojiti popodne ili jutro za stastanak
samo ako je moguće da jedno pitanje bude zašto ne dijele i kada će dijeliti dividendu...
hehe
Post Reply