Analiza finansijskih izvještaja

carrot
Posts: 34
Joined: 12 Feb 2022, 10:58

Re: Analiza finansijskih izvještaja

Post by carrot »

Što se tiče klasa i nominalne vrijednosti, formula će i dalje raditi dobro, samo se može pojednostaviti, tj. dostatna je formula iz tačke 1.
panzer
Posts: 9067
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Analiza finansijskih izvještaja

Post by panzer »

Ja ću opet okvirno samo za ova tri emitenta što su uzeti za primjer:
ebitda po dionici je
BHTS 2,7 KM ,
TCKM je 3,7KM
JPES 7,6 KM

A berzanske cijene imamo. To je jedan od pokazatelja koji se mogu uzimati u obzir kod potencijalnih ulaganja.

I bilo bi dobro da uporedimo podatke Bosnalijeka, Sarajevo osiguranja i Solane.
Markodj
Posts: 25
Joined: 28 May 2021, 18:39

Re: Analiza finansijskih izvještaja

Post by Markodj »

Ako može i za MTEL isto. Da usporedimo sa BH Telecom
carrot
Posts: 34
Joined: 12 Feb 2022, 10:58

Re: Analiza finansijskih izvještaja

Post by carrot »

U narednom periodu bit ću zauzetiji, ali kad budem stigao nastojat ću implementirati neku od ovih tačaka.

1.) Ispravne rezultate iznosa dividendi za emitente sa više klasa dionica (npr. Bosnalijek). Ne bi trebalo biti problem, samo očitati ukupni broj dionica svih klasa.

2.) Pokušati naći tačan rezultat za EBITDA (u medjuvremenu ako neko sazna ispravne rubrike može javiti).

3.) Prikazati cijenu dionica po godinama i odnos sa EBITDA-om (problem je što nemamo informaciju o godini dokapitalizacije na stranici, pa podaci mogu biti neispravni za takve emitente).

4.) M:TEL i BH Telecom su odlični kandidati za 1:1 poredjenje, ali su izvori podataka na drugoj stranici, pa bi se moralo posebno implementirati parsanje. Ovako naoko problem su i drugačije rubrike (vjerovatno zbog drugačijeg zakona u RS-u). Znam da je izvodivo dohvaćanje podataka sa sajta BL Berze (već sam pravio aplikaciju koja generiše portfolio na osnovu kombinovanih izvora) ali treba posebno isprogramirati.

Ako imate još prijedloga, informacija ili ispravki, možete javiti, pa kad nadjem malo više vremena pogledao bih. Kad programski kod bude malo čišći, mogu ga proslijediti nekom od developera ovdje ako se želiti uključiti u implementaciju.
carrot
Posts: 34
Joined: 12 Feb 2022, 10:58

Re: Analiza finansijskih izvještaja

Post by carrot »

S obzirom na to da na zvaničnoj stranici Sarajevske berze nema jednostavan način da se dobije prosječna godišnja tržišna cijena dionice emitenta, pomislio sam da je najbolje rezultat dobiti naokolo.

Pošto za emitente postoji tabela “Pokazatelji” za svaku godinu sa podacima P/E i EPS, pomislio sam da je najjednostavniji način pronalaska prosječne cijene po godini množenjem ta 2 podatka:

Market price = P/E * EPS

Medjutim evo rezultata:

Image

Za svaku godinu prosječna cijena (kolona “Share Price”) je približno ista, i slična posljednjoj kupoprodajnoj cijeni. Ista je situacija i kod ostalih provjerenih emitenata.

To mi govori da tabela “Pokazatelji” vjerovatno koristi posljednju kupoprodajnu cijenu za računanje EPS bez obzira na godinu.

Kontaktirao sam SASE sa ovim upitom, i oni tvrde da su podaci u pokazateljima ispravni.

Ako jesu ispravni, da li mi neko zna reći šta mi je promaklo? Zašto bismo EPS i P/E za ranije godine mjerili na osnovu trenutne tržišne cijene dionice? Možda je moja formula za cijenu preko P/E i EPS netačna?
panzer
Posts: 9067
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Analiza finansijskih izvještaja

Post by panzer »

Berzanska cijena nema poveznicu sa EPS pokazateljem.


A zašto je bitna prosječna godišnja tržišna cijena? Može li se to gdje iskoristiti?
carrot
Posts: 34
Joined: 12 Feb 2022, 10:58

Re: Analiza finansijskih izvještaja

Post by carrot »

Ispravka, P/E bi im onda bio pogrešan (a ne EPS), što je samo po sebi važan pokazatelj. Takodjer se FF Capitalization ne mijenja kad se promijeni godina, što ne može biti tačno?

A godišnja cijena jedne dionice se generalno može staviti na grafikon, porediti sa inflacijom, a može se i porediti sa EBITDA per share.
montypython
Posts: 2604
Joined: 06 May 2010, 10:52

Re: Analiza finansijskih izvještaja

Post by montypython »

Samo ću kratko, nisam pratio ovo od početka. Ali nije mi logično da se posljednja tržišna cijena koristi za proračun P/E za prethodne godine. Npr ovo sa slike za BSNL nema mi nikakve logike da se piše Share price 24,03 skoro za sve godine a znamo da je glavninu vremena bio 12-14 KM. P/E ima smisao samo kad se koristi i u brojniku i nazivniku vrijednost dobiti i tržišne cijene za isti vremenski trenutak, bilo sada bilo u prošlosti. Što se tiče prosječne tržišne vrijednosti dionice emitenta ne vidim da je tu neki problem. Prosto se može podijeliti zbir dnevnih prometa po danima sa zbirom broja prodatih dionica. Odnosno na SASE za emitent npr BHTSR -Trgovina pa onda redovna berz trgovina- zbir zadnje kolone (promet) kroz zbir predzadnje kolone (količina) od početka do kraja godine. Može se direktno copy paste u excel i dobiti za minutu. Ovom pridodati i sume tih kolona za eventualnu vanberzansku trgovinu ako ih ima. Mada mislim da ovaj podatak ne može puno koristiti s obzirom na nisku likvidnost naše berze i manipulacije. Šta znači ako neko to podijeli pa se dobije npr za JPESR za prošlu godinu npr 11,2 KM ako se pri tome ne uzme obzir kontekst a to je da postoji prodavac koji iz nekog razloga baca goleme količine na prodaju daleko ispod realne cijene. Ili na BSNL sve ove godine do sada počevši od "preuzimanja" po 14. Ili ako se unese za JPESR dobit od 12 m ne računajući na otpis od 70 da bi se prikrila stvarna dobit od 80ak. ili na činjenicu da se ne dozvoljava realna cijena finalnog proizvoda-struje dok se ne završe izbori i onda jednim potezom dobit prelazi sa pozitivne nule na recimo 150 miliona. Tako da poređenje tih podataka kroz godine može dati podatke koji su nelogični i zbunjujući ako se izbaci kontekst. Kao primjer znamo da smo imali transakcija npr BIGa po tržišnoj od npr 1,2 KM po dionici recimo 300 kom i blokovsku transakciju istog emitenta od recimo milion komada po npr 6 KM-isti dan. Ovo drugo je vjerovatno bilo neko preslagivanja između fondova ali ako se koristi u statistici dobije se besmislica od prosjeka.
carrot
Posts: 34
Joined: 12 Feb 2022, 10:58

Re: Analiza finansijskih izvještaja

Post by carrot »

Jasan je način dohvatanja podataka, cilj mi je bio kroz aplikaciju izbjeći download svih kupoprodaja unazad 10 godina radi ukupno 10 rezultata, ako podatak već ima na stranici.

Medjutim ova tabela “Pokazatelji” izgleda ne pokazuje ispravne podatke po godinama.

Ali na kraju krajeva očito nam je godišnji prosjek cijene manje mjerodavan.
brzi
Posts: 1254
Joined: 31 Jul 2012, 14:34

Re: Analiza finansijskih izvještaja

Post by brzi »

http://www.sase.ba/v1/SASE/O-SASE/SASE- ... 06/type/50

Kako analizirati ovakve finansijske izvještaje ?
Dobit 604.000,000
Neraspoređena dobit 4.200.000,00
Osnovni kapital 15.560.000,00
Gubitak do visine kapitala 19.764.000,00 ?
Zapravo to bi trebala biti rubrika kapital,..
Obaveze prema povezanim pravnim licima 13.374.000,00
Rast kredita prema povezanim licima na 4.900.000,00

Cirkus .
Umjesto u FDS, Konaković je mogao insistirati na kontroli u Merkur ili Metaloplastici ili nedajbože u Ozonu.
Post Reply