BL BERZA

novi
Posts: 44
Joined: 17 Apr 2020, 15:13

Re: BL BERZA

Post by novi »

Novo logovani sam clan ali pratim sajt vrlo dugo. Slazem sa sa Damirkom o velikim prilikama na BL berza. Trgujem na BL berza dugo mada sam iz Panzerovog kantona. Narocito interesentno je zaduzivanje RS i mogucnost vracanja kredita tj. prodaja hidrocentrala. prodaja vrijednosnih papira i veza sa HE na Drini. Takodje restrutuiranje elektrodistribucije. Rs je te firme vec davno usitnio i pripremio za prodaju. Trenutno nema ponude na ovim firmama ali mislim da sefovima fondova treba mjescna kolicina novca za isplatu onih koji izlaze i stalne troskove
Damirko
Posts: 483
Joined: 12 Mar 2010, 07:12

Re: BL BERZA

Post by Damirko »

Već sam pitao, ali ću opet. Zna li neko malo više o dešavanjima u Jelšingrad Livaru?
novi
Posts: 44
Joined: 17 Apr 2020, 15:13

Re: BL BERZA

Post by novi »

Pad Telekoma i to pred obracun akontacije dobiti?
Sitna buranija
Posts: 1093
Joined: 12 May 2016, 10:51

Re: BL BERZA

Post by Sitna buranija »

novi wrote: 15 Jul 2020, 17:31 Pad Telekoma i to pred obracun akontacije dobiti?
Danas ko je kupio nema pravo na dividendu. A juče ko je kupio ima pravo na dividendu. Znači, ide korekcija cijene otprilike za iznos dividende. Da li će ta korekcija ipak biti veća ili manja od tog iznosa, zavisi i od rezultata polugodišnjeg obračuna. A ta akontacija se ionako isplaćuje tek za pola godine, tako da ima vremena da se cijena dionice u međuvremenu i smanji i poveća...
novi
Posts: 44
Joined: 17 Apr 2020, 15:13

Re: BL BERZA

Post by novi »

Da li je neko razmišljao o RTEU Rudnik i termoelektrana Ugljevik, cijena 0,05 knjigovodstveno 1,5, a Slovenci kucaju na vrata za odštetu. Možda če Dodik platiti odštetu učešćem u vlasništvu a ipak je to 300 MW ''sada bez sumpora''
panzer
Posts: 8026
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: BL BERZA

Post by panzer »

Koliko su ovi "zimski" hoteli isplativi?
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić kupiće hotel Bistrica na Jahorini. Odlučeno je to na sjednici Upravnog odbora ovog Zdravstveno – turističkog centra (ZTC), pokazuje izvještaj objavljen na stranici Banjalučke berze.

Odluka je donešena nakon što je kompanija „Batagon International” koja je krajem 2018. godine kupila hotel odustala od njegove rekonstrukcije.

Batagon International hotel je platio 5,98 miliona KM a prilikom oglašavanja prodaje bilo je definisano da kupac, između ostalog, mora dokazati da ima najmanje 30 miliona KM na računu za ulaganje u hotel „Bistrica“ i dostaviti izjavu da neće mijenjati namjenu hotela narednih pet godina.

Na sjednici Upravnog odbora ZTC Banja Vrućica donesena je i Odluka o izboru dobavljača kreditog zaduženja ZTC „Banja Vrućica“ a.d. u kojoj je prihvaćena ponuda Sberbanke a.d. Banja Luka
panzer
Posts: 8026
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: BL BERZA

Post by panzer »

KIM-TEC?

Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA"
a.d. ModričaU skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i članom 48. Statuta Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" a.d. Modriča, Upravni odbor Akcionarsko društvo Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" Modriča, na sjednici održanoj dana 16.06. 2020. godine donio je odluku kojomS A Z I V ARedovnu sjednicu Skupštine akcionara Akcionarskog društva Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" Modriča (dalje: Društvo), koja će se održati u srijedu, 22.7.2020. godine u 12:00 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Riste Mikičića 90, 74480 Modriča.Za sjednicu se predlaže sljedeći:D N E V N I R E D


1.Izbor radnih tijela (predsjednik skupštine, zapisničar, ovjerači zapisnika, komisija za glasanje);
2.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3.Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu;
4.Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu;
5.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu;
6.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2019. godinu;
7.Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu;
8.Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara Društva na otkupioca u skladu sa članom 438-438d Zakona;
9.Razno.Poziv za sjednicu skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista, registrovana na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“. Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini, su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici Banjalučke berze, kao i na uvid u iste u sjedištu Društva u Modriči, Riste Mikičića 90, u terminu od 9-15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine akcionara imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 12.7.2020. godine. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

U skladu sa članom 438b stav 1) Zakona navodimo podatke o licu koje je otkupilac akcija Društva i o visini naknade koju nudi otkupilac za otkup akcija.

Otkupilac: KIM TEC d.o.o. VITEZ, Poslovni centar 96-2, 72250 Vitez

Visina naknade: 0,977 KM za jednu običnu (redovnu) akciju

U skladu sa članom 272 i članom 438b stav 4) Zakona sastavni dio materijala za Skupštinu su: a) Prijedlog odluke o prenosu akcija, b) Godišnji finansijski izvještaji, izvještaji o poslovanju i izvještaji nezavisnog revizora za tri prethodne poslovne godine, c) Pisani izvještaj otkupioca iz člana 438b stava 2. Zakona i d) Revizorski izvještaj o primjerenosti naknade.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara. Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica - pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van BIH - apostille pečatom. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Predsjednik Upravnog odbora
panzer
Posts: 8026
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: BL BERZA

Post by panzer »

Dobro posloži poslove.
MG Mind d.o.o. postao je većinski vlasnik Nove banke a.d. Banja Luka, izvještava Indikator.ba.

MG Mind je došao do 64,5 posto akcija Nove banke, nakon deset blok poslova realizovanih juče na Banjalučkoj berzi vrijednih oko 24 miliona KM.

Prethodno MG Mind mrkonjićkog biznismena Mladena Milanovića Kaje imao je 29,8 posto akcija u Novoj banci.

Vlasnička struktura Nove banke ovim transakcijama iz temelja se promijenila te na listi top deset dioničara više nema kompanija koje su u prethodnom periodu ušle u vlasništvo kao što su banjalučka preduzeća Ban Gradnja i Respect Plus, Legend Istočna Ilidža, N Sport Beograd, Vladimir Kapor d.o.o. Pale, New Concept Banja Luka i Gas Petrol Mrkonjić Grad.

Od ranijih vlasnika ostali su Invest Nova a.d. Bijeljina, koji ima 5,3 posto i Slobodan Radanović koji posjeduje 4,7 posto.

Manje udjele sada posjeduju Zoran Gajić 1,8 posto, Slobodan Ćurčić 1,7 posto, Lanaco Banja Luka 1,4 posto, Radovan Radovanović 1,3 posto, Nebojša Ninić 1,0 posto, Institut za ekonomska istraživanja d.o.o. Beograd 0,8 posto, te Dragan Mikerević, takođe 0,8 posto.

Mladen Milanović Kaja upravlja MG Mind grupacijom koja ima više od 2.500 zaposlenih sa poslovima u BiH, Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji.

Neke od kompanija u njegovom vlasništvu su osim MG Minda, banjalučke firme Tržnica i Čistoća, potom Mrkonjićputevi, a posjeduje i znatan broj vrijednih nekretnina u Banjaluci.

Investirao je u propalo Bobar osiguranje, koje je restrukturirao i preoblikovao u Atos osiguranje, da bi ga potom prodao 2018. godine, a akvizicija je bila "teška" 24 milona KM.
panzer
Posts: 8026
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: BL BERZA

Post by panzer »

MG Mind d.o.o. Mrkonjić Grad došao je do 86,8-postotnog vlasništva u Novoj banci a.d. Banja Luka nakon provedene ponude za preuzimanje, izvještava Indikator.ba.

MG Mind, koji je u ponudi djelovao samostalno, otkupio je 30.028.113 akcija Nove banke, što predstavlja 30.028.113 glasova u njenoj skupštini ili 22,303 % od ukupnog broja glasova. Ove akcije MG Mind je isplatio i preuzeo u zakonskom roku.

Budući da je prethodno posjedovao 86.899.378 akcija ili 64,543 posto, sa dodatnih 30.028.113 akcija ili 22,303 posto MG Mind je postao vlasnik ukupno 116.927.491 akcija, što predstavlja 86,846 posto glasova u Skupštini Nove banke.

Za svaku akciju koja je predmet ponude MG Mind se u ponudi obavezao da će platitili 0,5 KM. To znači da je za otkupljenih 30.028.113 akcija izdvojio 15 miliona KM

Inače, za operaciju preuzimanja MG Mind je osigurao novčana sredstva u iznosu od 23.869.195 KM kod UniCredit banke kao depozit za plaćanje deponovanih akcija.
novi
Posts: 44
Joined: 17 Apr 2020, 15:13

Re: BL BERZA

Post by novi »

Čudno niko ne primjećuje obaranje hidrocentrala i elektrodistiribicije za četvrtinu u sedam dana
Post Reply