Namjenska industrija

Sitna buranija
Posts: 1076
Joined: 12 May 2016, 10:51

Re: Namjenska industrija

Post by Sitna buranija »

panzer wrote: 07 Jun 2021, 12:17 Evo opet dividende. Nije bila od 2017.
Saziva se 24. redovna Skupština društva “Unis Ginex” d.d. Goražde za 29.06.2021. godine , sa početkom u 11:00 sati, u Sali za sastanke Upravne zgrade Društva u Goraždu, ul. Višegradska bb Za skupštinu je predviđen slijedeći Dnevni red: 1. Izbor radnih tijela Skupštine, 2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju društva za 2020. godinu, sa finansijskim izvještajem,izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, 3. Donošenje odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti ostvarene u 2020 godini, 4. Donošenje odluke o isplati dividende 5. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za finansijsku kontrolu Društva u 2021. godini 6 .Donošenje odluke o razrješenju v.d. članova Nadzornog odbora 7. Donošenje odluke o izboru i imenovanju v.d. članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala od 09.07.2021. godine 8. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju 9. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju 10. Donošenje odluke o utvrđivanju elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Odbora za reviziju 11. Nadzorni odbor je Odlukom imenovao Odbora za glasanje Almas Vranj- predsjednik, Elvira Tutić Pršeš-član, Senad Hurić-član, Amela Herak i Mensura Mirvić-zamjenici članova Izvor, dnevne novine “Avaz” od 07.06.2021. godin
Pa s obzirom da mu je za preuzimanje kontrole i minimiziranje uticaja druge ekipe u Ginexu fakturisano preko optužnice za respiratore, valjda mu se više nije isplativo zajebavati sa Pršešom...
panzer
Posts: 7829
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Namjenska industrija

Post by panzer »

Neće izaći marka do velike muke.
Saziva se 29. Skupština društva “Igman” d.d. Konjic za 30.06.2021. godine , sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama društva u Konjicu, ul. Donje polje 42

Za skupštinu je predviđen slijedeći Dnevni red:1. Izbor radnih tijela skupštine

2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2020. godinu, koji uključuje Godišnji izvještaj o poslovanju Uprave , izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2020. godinu

3. Odluka o raspodjeli dobiti iz 2020. godine

4. Odluka o povećanju kapitala povećanjem nominalne vrijednosti dionica

5. Odluka o izmjenama Statuta Društva

6. Odluka o izboru vanjskog revizora za 2021. godinu
panzer
Posts: 7829
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Namjenska industrija

Post by panzer »

Baš kao što se i očekivalo, bh. proizvodnja oružja, municije i eksploziva je u ovoj godini uhvatila snažan zalet te za pet mjeseci ostvarila izvoz težak 97 miliona maraka.


Dok se predstavnici brojnih industrijskih grana godinama unazad žale da imaju probleme pri plasiranju svojih proizvoda na izvoznim tržištima, namjenska industrija bilježi optimistične rezultate.

Najnovija računica pokazuje da je ona na inostranim tržištima u proteklih pet mjeseci plasirala robu koja je za 18 miliona KM vrednija u odnosu na period januar - maj 2020.

Iz Spoljnotrgovinske komore BiH za "Nezavisne novine" su potvrdili da je izvoz u ovoj godini, odnosno za pet mjeseci, kada je o eksplozivima riječ, iznosio 17.303.286 KM, a u istom periodu prošle je bio neuporedivo manji - 9.878.663 KM.

Skočio je i izvoz oružja i municije, sa prošlogodišnjih 69.240.428 KM, na ovogodišnje 79.740.502 marke.

Dakle, kad se podvuče crta, zbilježen je porast izvoza oružja i municije za 10,5 miliona KM, a eksploziva za 7,4 miliona KM.

Iz Spoljnotrgovinske komore BiH ističu da uticaj pandemije na ovu industrijsku granu, za razliku od većine ostalih grana privrede, posebno metalske industrije, nije toliko snažan iako se očekivani godišnji rast u posmatranom periodu nije realizovao.

"Vodeća tržišta - Egipat (29 odsto), SAD (13 odsto) te Turska (12 odsto) uzimaju učešće od više od 50 odsto bh. izvoza naoružanja i vojne opreme", naglašavaju iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

U FBiH, kako saznajemo, 15 firmi ima dozvolu da se bavi proizvodnjom naoružanja i vojne opreme, a nekolicina ih je veoma uspješnih i u Republici Srpskoj.

Almin Mališević, sekretar Grupacije namjenske industrije Privredne komore FBiH, rekao je da je namjenska industrija potpuno izvozno orijentisana, pa samim tim puno zavisi od spoljnih događaja, odnosno međusobnih odnosa drugih zemalja, ratova u svijetu, određenih sankcija i slično.

"Ako se vratimo i u pretkoronsko doba, mi sad bilježimo bolje rezultate, što znači da imamo kontinuitet kada govorimo o izvozu namjenske industrije. Izvozimo u više od 50 zemalja u cijelom svijetu", rekao je Mališević u izjavi za "Nezavisne novine".
panzer
Posts: 7829
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Namjenska industrija

Post by panzer »

Nekako mi izgleda da novi suvlasnik ima želju da mu uloženi iznos počne davati povrat. A Igman već par puta povećava nominalni iznos kapitala i izbjegava isplatu dividende.
Sindikat Privrednog društva Igman Konjic na današnjoj sjednici donio je odluku da se sutra obustavi proizvodnja na pet minuta, od 11.55 do 12 sati. Kako se navodi u obavještenju za radnike koje potpisuje predsjednik Sindikata Sejo Bubalo, a koje je u posjedu „Avaza“, na taj način žele dati podršku i skrenuti pažnju na pritiske koji se vrše na PD Igman, Upravu i direktora Društva koji je zbog ovog podnio ostavku.

Za potvrdu ove informacije kontaktirali smo direktora PD Igman Đahida Muratbegovića koji nam je kazao da ne može ništa govoriti.

- Provjerite odakle ste dobili tu informaciju. Žao mi je – rekao nam je Muratbegović te, ipak, dodao da smo „na dobrom putu“.

Što se tiče obustave rada, Muratbegović kaže da nje nije bilo i neće biti.

- Oni kad piju kafu prave pauzu 15 minuta – dodao je Muratbegović.

Saznajemo da je za sutra zakazan sastanak u Vladi FBiH kako bi se raspravljalo o novonastaloj situaciji u ovoj firmi te da je i do pojedinih članova Vlade došla informacija o ostavci Muratbegovića.
panzer
Posts: 7829
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Namjenska industrija

Post by panzer »

Jutros je održana sjednica Nadzornog odbora Privrednog društva Igman Konjic, a nakon toga i sjednica Skupštine PD Igman.
Izraženo je zadovoljstvo polugodišnjim poslovanjem preduzeća u obimu većem 50 posto od planiranog.

Džemail Ćibo, predsjednik NO je kazao da je na zadovoljstvo svih direktor Đahid Muratbegović povukao ostavku, a da su svi dioničari na Skupštini glasali sto posto za sve odluke izvještaja, javio je Radio Konjic.
Post Reply