Angrosirovina Tuzla

panzer
Posts: 7078
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Angrosirovina Tuzla

Post by panzer » 12 Jul 2016, 09:05

Tu bi bolje bilo preuzeti sve nego prodavati ovako. Ali nakon toliko godina raznih dešavanja izgleda sve će otići po nabavnoj. A ne izgleda da se stanje nije moglo popraviti. Vjerovatno je problem bio i na jednoj i na drugoj strani. Niti je uprava bila sjajna niti su radnici bili pošteni.
Radnici su pošteni do jedne mjere, a kada vide da uprava pomalo gricka firmu onda i oni postanu isti. Bar određeni broj radnika dobije alibi da radi šta hoće.

Šteta je ovolikog broja nekretnina.

kapital
Posts: 10
Joined: 14 Apr 2016, 07:10

Re: Angrosirovina Tuzla

Post by kapital » 12 Jul 2016, 10:12

Generalno, potpuno si u pravu... činjenica da su svi pomalo krivi za propast u suštini dobre i profatibilne firme... radnici su je klepali gdje je ko stigao, što direktno, što preko advokata i tužbi sa zelenaškim kamatama i troškovima... kad im je jednom ponuđena isplata svih zaostalih neto plata sa svim doprinosima, odbili su, jer su kamate i advokatski troškovi bili par puta veči od tog iznosa...ni mnogi od direktora nisu bili na visini zadatka, morala i poštenja... vlasanička struktura ne može biti gora... jedan privatni vlasnik 41 %, drugi privatni vlasnik 10,5 %, ZIF- ovi 45 %... onaj s 10 % mjenjao stranu kad god mu neke pokušane promjene nisu odgovarale... kao što su uspostavljanje reda, nadzor i kontrola vage i blagajne, dnevne evidencije, video nadzori, preraspodjela radnika i upravnika po poslovnim jedinicama, isticanje cjenovnika... Zifove su opet uvijek zanimale samo prodaje nekretnine... mnogo je to sukoba interesa u maloj bari...
U jednom momentu, nedavno, se vlasnička struktura bila složila da se firma vadi iz propasti, i krenula da radi bez gloženjha i opstrukcija, ali je več bilo kasno...firma više nije imala nikakve šanse bez novih ulaganja... bez ulaska snažnog investitora koji bi kupio večinski paket dionica firme, očistio dugove koji nisu tako strašni, nešto u nju uložio i pokrenuo.

panzer
Posts: 7078
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Angrosirovina Tuzla

Post by panzer » 12 Jul 2016, 10:43

Znači po tebi je bolja opcija obnova poslovanja nego gašenje i rasprodaja nekretnina. Meni nekako lakše izgleda da se sve presječe i pošalje u istoriju jer i jače firme su završile sa katancem. Remontmontaža mi je uvijek na pameti.
A ovo sad vrijedi samo zbog nekretnina, zato nešto mislim da je bolje preuzeti sve od fondova a možda i ostalih i onda riješiti sve preko likvidacije i prodaje.

kapital
Posts: 10
Joined: 14 Apr 2016, 07:10

Re: Angrosirovina Tuzla

Post by kapital » 12 Jul 2016, 11:43

Duboko sam uvjeren da je sanacija i revitalizacija mnogo bolja, doduše i mnogo teža varijanta.
Kad bih imao taj 1 000 000 km, to bih i vrlo brzo dokazao i zaposlio najmanje 25 ljudi sa redovnim bruto platama i redovnim plačanjem javnih prihoda, uz ostvarivanje respektabilnog čistog profita.

panzer
Posts: 7078
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Angrosirovina Tuzla

Post by panzer » 12 Jul 2016, 12:21

Kada bi sve bilo idelano, ovdje bi se npr mogla pokazati prednost investicionih fondova odnosno zamišljenih stručnih lica za upravljanje i maksimiziranje koristi iz portfolia koji su ujedno i suvlasnici.
Npr, ubijeđen si da sa milion KM možeš sanirati firmu ali nemaš ta sredstava. Fondovi ih imaju ali više vole izvući ta sredstva za lične koristi ili ih drže kod banke sa minimalnom kamatom.
Ako bi tebi dali pozajmicu sa određenim grejs periodom i umjerenom kamatom a zauzvrat npr. uzeli obezbjeđenje dijela tvog udjela, onda bi svi vi imali koristi.
I fondovi koji su imali i kamatu i povećanje vrijednosti u firmi, evenualno dividendu, a i ti bi imao istu tu korist u odnosu na ovo sada.

Ali pošto ništa nije idealno,onda se obično ostane sa statusom quo....

kapital
Posts: 10
Joined: 14 Apr 2016, 07:10

Re: Angrosirovina Tuzla

Post by kapital » 13 Jul 2016, 07:22

Žalosno, ali istinito.
Ujedno koristim priliku da istaknem tvoju potkovanost i način razmišljanja.

proleter
Posts: 1633
Joined: 14 Sep 2012, 13:45

Re: Angrosirovina Tuzla

Post by proleter » 13 Jul 2016, 08:45

panzer wrote:Kada bi sve bilo idelano, ovdje bi se npr mogla pokazati prednost investicionih fondova odnosno zamišljenih stručnih lica za upravljanje i maksimiziranje koristi iz portfolia koji su ujedno i suvlasnici.
Npr, ubijeđen si da sa milion KM možeš sanirati firmu ali nemaš ta sredstava. Fondovi ih imaju ali više vole izvući ta sredstva za lične koristi ili ih drže kod banke sa minimalnom kamatom.
Ako bi tebi dali pozajmicu sa određenim grejs periodom i umjerenom kamatom a zauzvrat npr. uzeli obezbjeđenje dijela tvog udjela, onda bi svi vi imali koristi.
I fondovi koji su imali i kamatu i povećanje vrijednosti u firmi, evenualno dividendu, a i ti bi imao istu tu korist u odnosu na ovo sada.

Ali pošto ništa nije idealno,onda se obično ostane sa statusom quo....
Ako se dobro sjećam, kada sam bio aktivan sa fondovima, ZIF-ovi ne mogu ulagati u proizvodnju, sanaciju društava, pozajmice. Samo ulaganje u vrijednosne papire i držanje keša u banci.

leon
Posts: 336
Joined: 14 Nov 2012, 15:01

Re: Angrosirovina Tuzla

Post by leon » 13 Jul 2016, 08:53

proleter wrote:
panzer wrote:Kada bi sve bilo idelano, ovdje bi se npr mogla pokazati prednost investicionih fondova odnosno zamišljenih stručnih lica za upravljanje i maksimiziranje koristi iz portfolia koji su ujedno i suvlasnici.
Npr, ubijeđen si da sa milion KM možeš sanirati firmu ali nemaš ta sredstava. Fondovi ih imaju ali više vole izvući ta sredstva za lične koristi ili ih drže kod banke sa minimalnom kamatom.
Ako bi tebi dali pozajmicu sa određenim grejs periodom i umjerenom kamatom a zauzvrat npr. uzeli obezbjeđenje dijela tvog udjela, onda bi svi vi imali koristi.
I fondovi koji su imali i kamatu i povećanje vrijednosti u firmi, evenualno dividendu, a i ti bi imao istu tu korist u odnosu na ovo sada.

Ali pošto ništa nije idealno,onda se obično ostane sa statusom quo....
Ako se dobro sjećam, kada sam bio aktivan sa fondovima, ZIF-ovi ne mogu ulagati u proizvodnju, sanaciju društava, pozajmice. Samo ulaganje u vrijednosne papire i držanje keša u banci.
Mogu učestvovati u dokapitalizaciji - kupiti nove dionice i eto ulaganje . . .

panzer
Posts: 7078
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Angrosirovina Tuzla

Post by panzer » 13 Jul 2016, 08:54

Mogu ulagati u sve drugo samo ne u ono što treba. Ne mogu direktno učestvovati u povećanju vrijednosti svog portfolia. Kažem pozajmica ali to je u stvari kredit jer drže depozit sa minimalnom stopom kamate u banci umjesto da npr ovdje daju kredit sa kolateralom na dionice i time bi imali dvostruku korist.
Zato i kažem da će se na putu popravljanja stanja uvijek naći milion prepreka dok za pogoršanje stanja nikad niko ne stoji na putu.

panzer
Posts: 7078
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Angrosirovina Tuzla

Post by panzer » 03 Jul 2018, 09:21

Teško mi je shvatiti da većinski vlasnik koji je ujedno i stanovnik Tuzle ne može riješiti ovu situaciju.
Angrosirovina je, za svojih 60 godina postojanja, bila i ostala kapacitivni i teritorijalni lider u prikupljanju, preradi i prometu sekundarnih sirovina crne i obojene metalurgije, starog papira, folije, tvrdog i mekog PVC-a, PET-a, akumulatora, trošenih ulja...


Raspolaže kompletnom mehanizacijom i opremom kao što su specijalna vozila kamioni i traktori sa grajferom i polipom,mali veliki kamioni sa hidrauličnim autopodizaćem peka- kontejnera, kamioni kiperi, kamioni sandučari, kombi vozila, hidraulična sječka za metal, presa za limovinu i veliki broj velikih i manjih hidrauličnih presa za papir, foliju, plastiku, limenke, preko 30 peke- kontejnera od 5 i 7 m3, te velikim brojem željeznih kaveza za papir i foliju...


Raspolaže velikim brojem nekretnina i poslovnih jedinica sa odgovarajučim objektima, priključcima, dozvolama za rad i odgovarajučim saglasnostima...


Tuzla


PJ Kojšino, graniči se sa Komemorativnim centrom, 3 042 m2 sa uplanjenim objektom 178 m2


PJ Bukinje, industrijska zona,graniči se sa asfaltnom bazom 2 Oktobar. 3042 m2 sa uplanjenim objektom 178 m2


Uprava II Atik mahala 6, kod Skvera,zaseban objekat ulaz direktno s ulice,prizemlje, sprat. potkrovlje, osnova objekta 121 m2


Uprava I Atik Mahala 6. nakon požara, objekat srušen, ostao neizgrađen plac sa temeljima, 197 m2 sa uplanjenim objektom čija je osnova 75 m2, a koji je prije rušenja imao prizemlje, I sprat, II sprat i potkrovlje.


PJ šički Brod, neizgrađeno građevinsko zemljište u šičkom brodu, 58 227 m2, graniči se sa fabrikom betona i prizvoda od betona NEXE GRUPA, regulisanim koritom rijeke Jale, prugom Brčko- Banovići


Gradačac


PJ Gradačac Industrijska zona, graniči se kolektorom,5328 m2 sa uplanjenim objektom 372 m2


Srebrenik


PJ Srebrenik, centar grada, graniči se sa TC Veda, željeznickom stanicom i želj. kolosjekom,1751 m2 sa izrazito solidnim zidanim objekton osnove 131 m2, prizemlje, sprat, potkrovlje.


Kalesija


PJ Kalesija, na ulazu u Kalesiju iz pravca Zvornika, s desne strane. Graniči se se sa otpadom Mačak, 1223 m2 sa uplanjenim objektom, hala...? m2


Ploče R. Hrvatska


PJ Ploče, centar Ploča, Trg Kralja Tomislava 1, poslovni prostor- kancelarije, u prizemlju, 28 m2, trenutno izdata u zakup firmi Ploče--šped.

Entitet RS

Na firmi Angrosirovina Tuzla se u grontovnim knjigama vode PJ u Vlasenici i Bratuncu, a rat i entitetska podjela BiH ih je odvojila od matične firme, Knjigovodstveno su prikazane u pasivnom podbilasu.

Svi objekti uplanjeni, bez tereta,sa odgovarajučim industrijskim priključcima, dozvolama za obavljanje djelatnosti prikupljanja sek. sirovina i upotrebnim dozvolama.

Vlasnička struktura

ZIF-ovi(tri fonda po 15%,) cca 45 %

Fizičko lice iz Tuzle cca 11%

Ostatak Karabegović Mirsad i ostali manji dioničari

10 prvih top dioničara možete vidjeti na sajtu Registra za vrijednosne papire

a članove NO i Uprave na sajtu Komisije za vrijednosne papire

Boldirani niže napisani tekst je bio istinit u momentu kad sam, prije par godina objavio ovaj oglas,

Trenutno finansijsko stanje i visina trenutnog kapitala firme je meni sada nepoznata, Večinski dio NO-a i Uprave mi već duži vremenski period,uskračuju informacije,.tako da ne mogu da garantujem ni za sve ostale ostale informacije navedene u oglasu

Mislim da je sada finansijsko stanje mnogo teže, ne znam koliko teže, iako ga, obzirom na ogromnu vrijednost nekretnina kojom Društvo raspolaže i dalje smatram rješivim,

Zbog toga sam i smanjio cijenu svojih dionica

Za vrijednu, poštenu i sposobnu osobu sa ne prevelikim investicionim kapitalom, ali koja ima glasačku večinu Skupštini društva, u NO-u da nadglasa PIF- ove, smjeni postoječu Upravu i postavi novu,mladu, sposobnu, vrijednu i stručnu Upravu( za tu večinu potrebno je pored mojih 40,23%, dokupiti 9,8 % dionica), uz prodaju neperspektivne a društvu nepotrebne imovine i nekretnina, neče biti veliki problem spriječiti propast firme, zaposliti novih 15-a uposlenika potrebnih za normalno odvijanje djelatnosti i za kratko vrijeme napraviti ponovo izrazito profitabilno predzeče, lidera u svojoj djelatnosti koje investitoru brzo vratiti sve uložene pare.

Glasačka večina je potencijalnom kupcu neophodna, obzirom na moje mišljenje da je generalni stav večine privatizacijskih fondova u BiH u kojima su vlasnici firmi, nije da ih pokreču, nego da srozaju firme kojim upravljaju i rasprodaju nekretnine, a oni vlasnici koji nemaju glasačku večinu, (glas više od 50 %) a žele stvarno a ne samo deklarativno podizati firmu na noge, imat će neprekidne kontinuirane opstrukcije.

Osobi kakvu sam opisao, koja ima namjere da podiže firmu na noge, nastavi osnovnu djelatnost Društva,, zaposli ljude, izmiri obavaze prema Državi i stvarnim, a ne friziranim, povjeriocima, ima u vlasništvu najmanje 9.8% dionica,a kojoj bih ja dao moju saglasnost da po najboljoj, tržišnoj cijeni proda neperspektivnu imovinu radi obrtnog kapitala (zemljište kraj Termoelektane Tuzla( 58 227 m2) za čiji dio od cca 17 000m2, interesovanje pokazuje JP Elektroprivreda BiH u cilju izgradnje bloka 7,a za koju je več donesen Zakon o proglašenju javnog interesa i Zakon o Eksproprijaciji građevinskog zemljišta u Angrosirovininom vlasništvu, za ostatak od cca 30 000 m2 jedna firma iz Los Angđelesa koja želi osnovati SLOBODNU CARINSKU ZONU, Upravu I i Upravu II, PJ Ploče ) raspoložen sam dati punomoć na upravljanje mojih 40,23 % dionica, kao i sva svoja velika znanja, iskustvo, opremu kojom raspolažem, kupce i dobavljače i sve to bez ikakve naknade. Postoji interesovanje kupaca i za PJ-e u Tuzli, Srebreniku i Gradačcu, ali nisam zainteresovan za njihovu prodaju jer su to PROFITNI CENTRI, na kojima se zasniva budučnost Angrosirovine, nakon prodaje neperspektivne, neprofitne i nepotrebne imovine.

Uzimao bih samo eventualnu dividendu, ukoliko se ne dogovorimo da je reinvestiramo u Društvo.

Trenutno društvo ne radi, u radnom odnosu ima tri radnika, od kojih je jedan direktor kome je istekao mandat u aprilu 2017.g., nije raspisan konkurs za novog, jednog u PJ-i Srebrenik i jednog u PJ- i Gradačac, nije u stečaju, a knjigovodstvo vodi knjihovodstveni servis FINEL doo Tuzla. Nije mi poznato da li je posljednjih godina obavljana Vanjska i unutrašnja revizija finansijskih izvještaja.

Zbog toga sam i smanjio cijenu dionica.

.Angrosirovina, ima teret meni sada nepoznatog broja i iznosa pravosnažnih presuda prije svega u korist radnika, i to za razliku između zagarantovanih plata koje su isplačene u cijelosti uključujući i doprinose i plata po kolektivnim ugovorima o radu za period od cca 20 mjeseci, što je u momentu kada sam prvi puta davao ovaj oglas, nbilo ukupno sa kamatama i sudskim troškovima oko 250 000 km. Postojao je protokol sa djelom radnika /tužitelja o izmirenju duga na rate, do sad je već izmireno cca 70 000 km. Postojala je i nekoliciona presuda u korist radnika, sa mnogo manjim iznosima, uglavnom za minuli rad i topli obrok, a čiji je ukupan iznos zanemarljiv.)

Angrosirovina nije imala podignutih kredita. Angrosirovina je imala razumne i sa naplativim potraživanjima izbalansirane obaveza prema dobavljačima, shodno normalnom obimu poslovanja.

Ozbiljnom kupcu, tj stručnom licu, Revizorskoj kuči, ovlaštenoj od strane potencijalnog kupca, partnera, bit će omogučen dubinski uvid u finasijsko računovodstveno poslovanje firme i dosadašnjih izvještaje vanjskog revizora na pismeni zahtjev.


Ime firme Angrosirovina je brend u svojoj djelatnosti, ( a u TK i sinonim za njenu djelatnost ) kako u BiH, tako i šire, u zemljama bivše Jugoslavije
.

Post Reply