Vlada FBiH


one
Posts: 826
Joined: 03 Jul 2012, 12:30

Re: Vlada FBiH

Post by one » 17 Apr 2020, 11:13

A new proposal called the Emergency Money to the People Act would pay $2,000 monthly to every American over 16 years old.
It would continue until employment reaches pre-COVID levels.

businessinsider.com/americans-would-receive-2000-a-month-under-house-democrats-plan-2020-4

Shahab
Posts: 634
Joined: 26 Apr 2015, 21:49

Re: Vlada FBiH

Post by Shahab » 17 Apr 2020, 12:54

Gazde kapitalisti nikada neće pristati na univerzalni prihod. Možda privremeno dok traje pandemija i to zbog straha od nemira i nasilnog rušenja sistema osiguraju mjesečnu naknadu koja će sirotinji omogućiti da ne umre od gladi. I to štampanim bezvrijednim novcem.

Sitna buranija
Posts: 944
Joined: 12 May 2016, 10:51

Re: Vlada FBiH

Post by Sitna buranija » 27 Apr 2020, 13:57

Nova pozicija u rebalansu budžeta od 100 mio KM (bila 0 KM): 8130 Primici od finansijske imovine - 813000 Prodaja finansijskih potraživanja javnih preduzeća.

Na poziciji prihoda od dividende bilo 33 mio KM, ostalo 33 mio KM (721111 Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama).

Eh sad, šta li znači ova prodaja finansijskih potraživanja javnih preduzeća? Umjesto da to kroz dividendu povuku, oni su očito smislili neki fol da zeznu nas sitne dioničare.

Sitna buranija
Posts: 944
Joined: 12 May 2016, 10:51

Re: Vlada FBiH

Post by Sitna buranija » 27 Apr 2020, 14:04

Evo nađoh, hm...

"Vlada Federacije BiH mogla bi prodati dio svojih potraživanja od javnih kompanija koje imaju dobru finansijsku poziciiu, što je uslov za kupovinu potraživanja od strane finansijskih institucija, prvenstveno banaka. Neke od kompanija koje trenutno imaju takvu finansijsku poziciju, a ujedno imaju finansijske obaveze prema Vladi Federacije BiH su JP Elektroprivreda BiH, JP Elektroprivreda HZHB, JP Autoceste FBiH iJP Ceste FBiH, te je stoga u lzmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu planirana prodaja ovih potraživanja u iznosu od 100.000.000,00 KM"

brzi
Posts: 769
Joined: 31 Jul 2012, 14:34

Re: Vlada FBiH

Post by brzi » 27 Apr 2020, 14:45

Možda je to samo način da se ubrza put do novca.
U svakom slučaju ne mogu dug vratiti iz dobiti preduzeća a da ne prođu sve procedure i da oštete male dioničare jer će uslijediti tužbe.
Možda se čak radi o isplatama ranijih godina.
Po rebalansu budžeta 2019. trebalo je da se u budžet uplati 96 miliona a nije, Elektroprivreda BiH nije uplatila 45 miliona koje je trebala, EPHZHB je dugovala još ranije, po odlukama Vlade FBiH.

leon
Posts: 334
Joined: 14 Nov 2012, 15:01

Re: Vlada FBiH

Post by leon » 27 Apr 2020, 15:22

Ima smisla samo ako se radi o nedospjelom dugu javnih poduzeća prema budžetu, pa da se dođe ranije do novca i da se ne čeka dospjelost.
Likvidne su firme u pitanju, pa Vlada FBiH može dospjeli dug naplatiti efikasno, a banke sigurno neće to raditi besplatno...

panzer
Posts: 6992
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: Vlada FBiH

Post by panzer » 27 Apr 2020, 16:13

Šta te firme mogu dugovati a da nisu mogle platiti na vrijeme?

Sitna buranija
Posts: 944
Joined: 12 May 2016, 10:51

Re: Vlada FBiH

Post by Sitna buranija » 27 Apr 2020, 17:19

panzer wrote:
27 Apr 2020, 16:13
Šta te firme mogu dugovati a da nisu mogle platiti na vrijeme?
I mene to interesuje. Malo sam gledao revizorski izvještaj za 2017. godinu za JPESR (zadnji koji ima) i ne skontah da ima ikakva materijalno značajna pozicija obaveze prema državi, niti se spominju neke uobičajene ili buduće obaveze prema državi. Inače, JPESR ima relativno malo obaveza...

Sitna buranija
Posts: 944
Joined: 12 May 2016, 10:51

Re: Vlada FBiH

Post by Sitna buranija » 27 Apr 2020, 17:20

leon wrote:
27 Apr 2020, 15:22
Ima smisla samo ako se radi o nedospjelom dugu javnih poduzeća prema budžetu, pa da se dođe ranije do novca i da se ne čeka dospjelost.
Likvidne su firme u pitanju, pa Vlada FBiH može dospjeli dug naplatiti efikasno, a banke sigurno neće to raditi besplatno...
To ima smisla, ali opet kakve bi to obaveze mogle biti?

Post Reply