Vijesti iz ekonomije/privrede

adnan1987
Posts: 185
Joined: 16 Jan 2018, 11:52

Re: Vijesti iz ekonomije/privrede

Post by adnan1987 » 16 Jan 2020, 13:10

Izvještaj o radu Porezne uprave Federacije BiH za 2019. godinu
Objavljeno:14.01.2020

U Poreznoj upravi Federacije BiH danas je održana konferencija za medije na kojoj je prezentovana naplata javnih prihoda i najznačjanije aktivnosti Porezne uprave Federacije BiH u 2019. godini.

Naplatu javnih prihoda i najznačajnije rezultate ostvarene u 2019. godini prezentirao je v.d.direktora Porezne uprave Federacije BiH Šerif Isović.


Konferenciji za medije prisustvovali su v.d. zamjenik direktora Slobodan Vukoja, pomoćnici direktora- rukovodioci 10 kantonalnih poreznih ureda i pomoćnici direktora rukovodioci sektora u Središnjem uredu.

Konferenciji za medije prisustvovao je i direktor Uprave za inspekcijske poslove Federacije BiH Anis Ajdinović.

Izvještaj o radu Porezne uprave Federacije BiH za 2019. godinu možete preuzeti na linku ovdje

http://pufbih.ba/v1/public/upload/files ... inu%20.pdf

Lični stav:

5,3 milijade prikupljanih javnih prihoda,, poćećanje od 118.114.288KM ili 2,28% u odnosu na 2018.godinu.

Decembar fenomenalan jedan od najboljih ikada _ baš se trošilo a Boga mi i prikuplajlo od strane PU.

Naredna godina će sigurno biti turbulentna ali otprilike na nivou ove +1,5 % bolja ili 1% lošija, nastavit će se pad izvoda i proizvodnje zbog svjetske depresije ali turizam i javna potrošnja sa akcentom na trgovinu na mnalo će sve to kompenzirati uz povećan obim građevinsko/infrastrukturnih projekta.


Nekako što nas bolje ima ispade da nam je sve bolje i bolje , kad naguramo sa cca 2,2 na 630.000 stanovnika kao Crna Gora možda nam baš onda bude "svima " dobro".

beka26
Posts: 201
Joined: 29 Jan 2015, 17:37

Re: Vijesti iz ekonomije/privrede

Post by beka26 » 21 Jan 2020, 15:26

"Aviolinija Beograd-Pristina"
Ameri se spremaju da pročiste teren na Balkanu. Izgleda da se domaćim lopovima žuri da izvuku što više iz javnih firmi.
Znači isplata akumulirane dobiti odakle se može sto više i kroz nameštene tendere uzeti novac.


beka26
Posts: 201
Joined: 29 Jan 2015, 17:37

Re: Vijesti iz ekonomije/privrede

Post by beka26 » 06 Feb 2020, 14:57

Ha,ha, a FED svaki dan pušta po 50 milijardi dolara bez pokrića u promet
i nikom ništa. Što ne rade tamo. A ja, to je privatna banka nad kojom SAD nema
ingerencije!!??

adnan1987
Posts: 185
Joined: 16 Jan 2018, 11:52

Re: Vijesti iz ekonomije/privrede

Post by adnan1987 » 06 Feb 2020, 15:05

PUFBiH: U januaru uplaćeno 425.069.838 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

Porezna uprava Federacije BiH je saopćila da su porezni obveznici Federacije BiH u januaru 2020. godine uplatili 425.069.838 KM javnih prihoda za koje je nadležna ova uprava, što je za 10.538.867 KM ili za 2,54 posto više u odnosu na isti period prošle godine.

U strukturi direktnih poreza uplaćeno je naknada i taksi u iznosu 42.189.184 KM, poreza na dohodak 34.377.852 KM, poreza na dobit 23.009.144 KM, posebnih naknada 15.468.543 KM, poreza na imovinu 11.546.083 KM, novčanih kazni 4.216.281 KM i ostalih poreza u iznosu od 79.422 KM.

U januaru ove godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko, zdravstveno osiguranje i za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 293.505.684 KM, od čega za PIO/MIO 164.758.399 KM, za zdravstveno osiguranje 115.381.674 KM i za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 13.365.611 KM.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika 31.1.2020. godine je bio 531.698 i u ovaj broj nisu uključene osobe koje prihode ostvaruju po osnovu ugovora o djelu, privremenih i povremenih poslova i ugovora o autorskom djelu, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.Komentar :

- RAST za 10.538.867 KM ili za 2,54 posto više u odnosu na isti period prošle godine što nije nimalo loše.

-deprimira podatak da je u odnosu na decembar 2018 godine manje uposlenih za cca 4200.Nadati se da ovo neće biti trend u 2020 godini

Post Reply