RMU Banovići

Post Reply
Shahab
Posts: 608
Joined: 26 Apr 2015, 21:49

Re: RMU Banovići

Post by Shahab » 22 Mar 2017, 19:02

Poništena je ekološka dozvola za blok u Banovićima. Na zahtjev Energetske zajednice (EU). Pod revizijom je i blok Elektroprivrede.

mendo
Posts: 479
Joined: 11 May 2012, 12:07

Re: RMU Banovići

Post by mendo » 22 Mar 2017, 19:54

http://www.energetika-net.com/vijesti/e ... vici-24231

gdje je planirana akumulaciju Ramići ?

Shahab
Posts: 608
Joined: 26 Apr 2015, 21:49

Re: RMU Banovići

Post by Shahab » 23 Mar 2017, 13:52

Megalomanski koruptivni projekti. Totalno ekonomski i ekološki neisplativi. Još su međusobno kontradiktorni.

panzer
Posts: 6816
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: RMU Banovići

Post by panzer » 24 Apr 2017, 11:51

2016. dobit redovne aktivnosti 12,5 miliona a neto dobit 1,1 milion KM. Tako se to radi...

panzer
Posts: 6816
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: RMU Banovići

Post by panzer » 09 Aug 2017, 14:56

Zanimljiv ovaj polugodišnji.

Povećali kratkoročne kredite za 7 miliona sa 9 miliona na 16 miliona a smanjili troškove kamata za 75% odnosno sa 1,5 miliona na 370.000 KM

mendo
Posts: 479
Joined: 11 May 2012, 12:07

Re: RMU Banovići

Post by mendo » 09 Aug 2017, 16:05

gdje objavljen? jesi li smanjili dugoročne kredite? pa stoga veći kratkoročni?

panzer
Posts: 6816
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: RMU Banovići

Post by panzer » 09 Aug 2017, 16:11

Na SASE je objavljen. Nisu smanjivali dugorocne ali bilo je prostora za reprogram kredita tako da su mogli dobiti ugovore sa 4 % godišnje bez problema tako da je to taj iznos na polugodištu.

panzer
Posts: 6816
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: RMU Banovići

Post by panzer » 04 Jan 2018, 13:20

Kakva je ovo manipulacija na RMUB? Gdje je ta komisija,berza,nadzor i ostalo....?

mendo
Posts: 479
Joined: 11 May 2012, 12:07

Re: RMU Banovići

Post by mendo » 04 Jan 2018, 13:29

šta se desilo?

panzer
Posts: 6816
Joined: 11 Mar 2010, 21:30

Re: RMU Banovići

Post by panzer » 04 Jan 2018, 14:17

Pa cijena godinama skače i pada po 15,20,25% na po jednoj transakciji i to je regularno. A mene redovno upozore kada napravim nešto slično.

Post Reply